• سه شنبه 27 اسفند 1398 10:28
  • كد: 985

دومین جلسه ستاد فرماندهی مدیریت و راهبری ساخت ۱۴۵ هزار واحد مسکن در بافت‌های ناکارآمد شهری با حضور مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران برگزار شد.

به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مهدی عبوری اظهار کرد: باید به این باور برسیم که می‌توانیم راهبری و مدیریت ساخت و تولید ۱۴۵ هزار واحد مسکونی را در بافت‌های ناکارآمد شهری برعهده بگیریم تا بتوانیم در آینده نزدیک به موفقیت برسیم.

وی با بیان این‌که از این میزان، ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی با پرداخت تسهیلات نوسازی به سازندگان و انبوه‌سازان در بافت‌های فرسوده انجام می‌شود، گفت: باید بستر و شرایط ارائه تسهیلات ساخت، صدور پروانه و هزینه‌های سازمان نظام مهندسی برای سازندگان و انبوه‌سازان در بافت‌های ناکارآمد شهری فراهم شود.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران بر ساخت مسکن توسط بخش خصوصی، سازندگان و انبوه‌سازان در بافت‌های ناکارآمد شهری تاکید و با بیان این‌که این امر باید به‌صورت جدی و مستمر پیگیری شود، عنوان کرد: شرکت بازآفرینی شهری ایران، ضمن فراهم کردن بستر ارائه ۱۰۰ هزار فقره تسهیلات نوسازی به متقاضیان، خود نیز تولید و ساخت ۴۵ هزار واحد مسکن در بافت‌های ناکارآمد شهری را برعهده می‌گیرد.

عبوری با بیان این‌که شرکت بازآفرینی شهری ایران اراضی خود را در این رابطه به سازندگان و بخش خصوصی واگذار خواهد کرد، گفت: ساخت بخش‌هایی که سرمایه‌گذار و بخش خصوصی به آن ورود نکنند، به‌صورت امانی انجام می‌شود.

وی درباره واگذاری اراضی به سازندگان و بخش خصوصی در بافت‌های ناکارآمد شهری، اظهار کرد: برای جلب سرمایه‌گذار، رونق تولید مسکن و ایجاد اشتغال در راستای ساخت مسکن در حوزه بازآفرینی شهری، باید تلاشی مضاعف انجام شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که تعدادی از بانوان شاغل در شرکت بازآفرینی شهری ایران، به عنوان راهبر، در این پروژه مشارکت دارند، افزود: پروژه‌ها باید به‌صورت مستمر نظارت و پیگیری شوند و ضعف در این بخش‌ها، باعث سنواتی شدن پروژه‌ها می‌شود.

افزودن ديدگاه