• پنجشنبه 23 آبان 1398 10:59
  • كد: 906

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی و عمران شورای شهر اصفهان گفت: با توجه به اهمیتی که سامانه سرای 8 در شهرداری و پاسخگویی به شهروندان دارد، ضروری است که مدیریت ارشد شهرداری نسبت به بررسی و آسیب‌شناسی چالش‌های این سامانه و ارتقای آن تلاش کند.طغیانی با بیان اینکه در شهرداری اصفهان نام شهرسازی الکترونیک با نام سرای ۸ گره خورده است، تاکید کرد: این سامانه باعث می‌شود تا شهروندان برای بسیاری از امور خود به مراجعه حضوری به شهرداری‌های مناطق نیاز نداشته باشند.رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی و عمران شورای شهر اصفهان ادامه داد: با توجه به بررسی‌های انجام شده و جلسات کارشناسی که طی یک سال گذشته با مسئولان مربوطه در این حوزه برگزار شد، عدم وجود مسئول مشخص و پیگیر برای این سامانه به شدت احساس می‌شود. او افزود: شهرداراصفهان با ورود جدی به این موضوع و مشخص کردن مسئول پاسخگو، بایدبرنامه عملیاتی گام به گام به همراه زمان‌بندی مربوط به هر گام را ارائه کند؛ به گونه‌ای که این برنامه قابل نظارت و پایش باشد.رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی و عمران شورای شهر اصفهان، پیشنهاد کرد که از نقطه نظرات و پیشنهادات کاربران این سامانه در مناطق ۱۵ گانه در سطوح مختلف  استفاده و برای رفع نواقص نیز تلاش شود.

 

ابزار قدرتمند شهرسازی

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی و عمران شورای شهر اصفهان ۱۷ آبان ماه روز جهانی شهرساز را گرامی داشت و  بر استفاده ازشهرسازی الکترونیک و ضرورت توجه به این موضوع در جامعه و مدیریت شهری تاکید کرد. طغیانی ادامه داد: اگر هدف اصلی مدیریت شهری، ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده به شهروندان باشد، شهرسازی الکترونیک می‌تواند به عنوان یک ابزار قوی و کارآمد در این زمینه محسوب شود.طغیانی ادامه داد: شهرسازی الکترونیک با توجه به شرایط حاکم بر دوره معاصر و زندگی امروز از ضروریات شهرداری‌هاست و باید مجموعه مدیریت شهری با یک برنامه ریزی صحیح و مدون در این مسیر گام بردارد.

 

حذف موازی‌کاری

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی و عمران شورای شهر اصفهان درباره فواید و کاربردهای شهرسازی الکترونیک در شهرها گفت: حذف موازی‌کاری ها، کاهش مراجعات مردمی به شهرداری‌ها و به تبع آن افزایش کیفیت ارائه خدمات، از جمله مزایای استفاده از شهرسازی الکترونیک است. طغیانی افزود: تسریع در رسیدگی به امور شهروندان با جلوگیری از اتلاف وقت و انرژی و همچنین افزایش شفافیت و نظارت بر برنامه ریزی دقیق و صحیح بر مبنای اطلاعات صحیح ازدیگر مزایای استفاده از شهرسازی الکترونیک است.گفتنی است راه اندازی سیستم شهرسازی الکترونیک، کمک بزرگی به شهروندان و شهرداری می‌کند؛ زیرا با استفاده از این سیستم اطلاعات شهرسازی به صورت شفاف و روشن در اختیار مردم قرار می‌گیرد.اگر اطلاعات شهرسازی به صورت شفاف و روشن بدون واسطه به صورت الکترونیکی در اختیار شهروندان قرار گیرد، به طور حتم می‌تواند اعتماد شهروندان را به شهرداری و سیستم اداری افزایش دهد.

افزودن ديدگاه