• پنجشنبه 23 آبان 1398 10:46
  • كد: 905

در هفتمین نشست کمیته فنی سرمایه‌گذاری گردشگری استان با صدور 19 مجموعه جدید گردشگری در استان اصفهان موافقت شد. این مجموعه شامل دو هتل، اقامتگاه و دو سفره‌خانه سنتی در اصفهان، مجتمع بین‌راهی و مجتمع گردشگری در کاشان و سمیرم، سفره‌خانه سنتی در روستای خارا، اقامتگاه سنتی در روستای قلعه شور، اقامتگاه سنتی در ورزنه، اقامتگاه سنتی در طرقرود از توابع نطنز، دو اقامتگاه بوم‌گردی در روستاهای مری و باقرآباد از توابع اصفهان، اقامتگاه بوم‌گردی در اصفهان، اقامتگاه بوم‌گردی در کاشان، گرگاب و میمه، اقامتگاه بوم‌گردی در اردستان، گلپایگان و روستای نرمه از توابع شهرستان سمیرم است.

افزودن ديدگاه