• د., 09/23/2019 - 09:26
  • كد: 862

کوروش خسروی، رئیس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: توسعه استفاده از انرژی خورشیدی در صدور پروانه های ساختمانی مدنظر شهرداران مناطق باشد.

 

وی با بیان اینکه اصفهانی ها در سال ۹۵ براساس بررسی های مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر اصفهان، حدود ۵۳۰ میلیارد تومان هزینه برای برق داده اند، اظهار کرد: هزینه انرژی در حوزه گاز نیز در همان سال ۳۸۶ میلیارد تومان بوده است. در حالیکه شهر اصفهان از نعمت خدادادی انرژی خورشیدی بهره مند است اما این هزینه های سنگین از جیب مردم می رود.

 

وی ادامه داد: با جایگزینی هر آبگرمکن خورشیدی به جای آبگرمکن های گازی، میزان صرفه جویی در نشر کربن، معادل کاشت ۶۲ درخت است. 

 

رئیس مرکز پژوهش های شورای شهر اصفهان افزود: به دلیل تاثیرات محیط زیستی استفاده از انرژی های فسیلی، هزینه انرژی و نیز تأثیر دمپ های گرما بر روی اتمسفر اصفهان، توسعه استفاده از انرژی خورشیدی در شهر امری ضروری است.

 

وی با بیان اینکه به دلیل پرداخت یارانه به بخش انرژی در کشور ما، فرهنگ سازی این مسئله برای مردم بسیار سخت است، اظهار کرد: به همین منظور در این زمینه به چند راهکار رسیدیم که ترویج فرهنگی و الزام استفاده از تأسیسات خورشیدی در ساختمان های گروه «ج» و «د» از جمله راه های اجرا شده بوده است.

 

خسروی تصریح کرد: شهرداران مناطق باید در صدور پروانه های ساختمانی استفاده از انرژی خورشیدی در ساختمان ها را مدنظر قرار دهند.

 

وی عنوان کرد: قطعا بهره برداری از ساختمان هایی که در حال حاضر با الزام و توصیه نصب تجهیزات خورشیدی پروانه دریافت می کنند، به طول خواهد انجامید و نتایج آن در سال های آینده متوجه شهر می شود.

افزودن ديدگاه