• دوشنبه 01 مهر 1398 09:17
  • كد: 861

ایرج مظفر، معاون عمران شهری شهرداری اصفهان گفت: بهتر است موضوع نصب تاسیسات خورشیدی به ساختمان های شهرداری هم ابلاغ شود تا در ساختمان هایی که شهرداری در حال ساخت دارد نیز این موضوع رعایت شود.

 

وی تصریح کرد: پنل های خورشیدی دارای ارتفاع حدود سه متر است و با توجه به نصب آن در پشت بام ها باید این موضوع از نظر ضوابط شهرسازی نیز مورد بررسی قرار گیرد.

 

وی افزود: یکی دیگر از راه های صرفه جویی در انرژی عایق بندی دیوارها و عدم استفاده از شیشه در نماهای ساختمان های شهر و نیز شهرداری است که باید در زمان ساخت مورد توجه باشد.

افزودن ديدگاه