• پنجشنبه 14 شهریور 1398 10:44
  • كد: 836

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: امروزه فراهم نبودن زمینه کار داوطلبانه در کشور و اصفهان یکی از نواقص موجود در اکوسیستم کارآفرینی است.

 

کوروش خسروی در نشست تخصصی پویش پیشتازی با محوریت کارآفرینی و اشتغال جوانان و با هدف ترویج کار داوطلبانه در اصفهان با بیان اینکه در پنجمین دوره شورای اسلامی شهر اصفهان، یک سلسله فعالیت‌هایی برای بهبود اکوسیستم کار در اصفهان انجام شد، اظهار کرد: یکی از این اقدامات طرح "توان هفت" است که بر اساس هدف‌گذاری انجام شده باید 10 میلیون نفر ساعت آموزش کسب و کار در شهر اصفهان رخ دهد.

 

وی تصریح کرد: متاسفانه اصفهان از داشتن صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر محروم است؛ لذا شهرداری را مکلف کرده‌ایم نسبت به ایجاد این صندوق اقدام کند و به آن اجازه داده‌ایم تا پنج میلیارد تومان برای مشارکت در این صندوق آورده داشته باشد.

 

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان خاطرنشان کرد: امروزه فراهم نبودن زمینه کار داوطلبانه در کشور و اصفهان یکی از نواقص موجود در اکوسیستم کارآفرینی است.

 

خسروی تاکید کرد: کار داوطلبانه باعث می‌شود که بسیاری از فعالیت‌ها که تصور می‌شود نباید آغاز شود با ورود داوطلب کلید می‌خورد.

افزودن ديدگاه