• یکشنبه 20 مرداد 1398 19:35
  • كد: 817

مدیر عامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان به همراه جمعی از معاونان و مسئولان از پروژه های مشارکتی منطقه 15 بازدید کردند.مدیر عامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان در این بازدید گفت: منطقه 15 یکی از مناطق قابل توجه و اثرگذار و دارای اهمیت در بین مناطق شهری اصفهان است.شهرام رئیسی اظهار داشت: این منطقه به دلیل داشتن موقعیت جغرافیایی و گستردگی، می‌تواند ظرفیت سرمایه‌گذاری را افزایش دهد و به دلیل اجرای پروژه بزرگ رینگ حفاظتی، در آینده‌ای نزدیک، به یکی از ظرفیت‌های بسیار مهم برای جذب فرصت‌های سرمایه‌گذاری تبدیل می شود. او افزود: خوشبختانه این منطقه از لحاظ وجود بناهای تاریخی حائز اهمیت است و ظرفیت های گردشگری نظیر شهر رویاها این منطقه را خاص کرده است.رئیسی ادامه داد: مجاورت این منطقه با شهرک های صنعتی و صنایع دیگر نیز از جمله مدیریت خدمات شهری مانند سازمان پسماند و...؛ پتانسیل، ظرفیت و جذب سرمایه‌گذار را در این منطقه افزایش داده است. مدیر عامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری اصفهان تصریح کرد: سرمایه‌گذاری‌های انجام‌ شده می‌تواند به احداث و بهره‌برداری از سینما بهمن خوراسگان منتهی شود که اولین ورود سازمان های سرمایه گذار و استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی به حوزه فرهنگی در حوزه سینما در این منطقه بوده است و معاون وزیر کشور نیز این موضوع را به همه کلان‌شهرها توصیه کرد.  احداث سینما دستاورد بسیار خوبی برای سازمان سرمایه گذاری و هدیه ای کوچک برای شهروندان منطقه 15 است. رئیسی در ادامه این بازدید، از پروژه بزرگ تجاری- اداری خان نیز بازدید کرد و گفت: با جذب سرمایه گذار و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی می توانیم بسیاری از مشکلات سطح منطقه را با توجه به شرایط اقتصادی و نوسانات قیمتی به وجود آمده، با نگاهی مشارکتی حل کنیم.

افزودن ديدگاه