• سه شنبه 01 مرداد 1398 17:00
  • كد: 812

ملاقات های مردمی، امید بخش و غیر تشریفاتی باشد

دکتر نوروزی، شهردار اصفهان در چهارمین نشست مسئولان ارتباطات شهرداری اصفهان، حضور پیدا کرد و گفت: به دلیل اهمیت موضوع ارتباطات، در این جلسه حضور پیدا کردم. مسئولان ارتباطات، پل میان ما و مردم هستند. مردم، این روزها به اخبار امیدبخش نیاز دارند. نباید به دنبال غلو کردن و دروغ پردازی بود اما باید واقعیت تلاش هایی که برای مردم انجام می شود را به آن ها گفت تا امیدوار شوند.

مردم باید بدانند این که شهرداری بخش اعظمی از بودجه های عمرانی خود را به زیرزمین برده و به ساخت خط دو مترو اختصاص داده، برای این است که به دنبال کار نمایشی نیست. نگاه توسعه ای و بلند مدت دارد و منافع شهر را یک روزه نمی بیند.

مردم باید بدانند اگر سال ها برای احداث خط یک مترو، چندین خیابان اصفهان دچار مشکل تردد و ترافیک بود، اکنون برای ساخت خط دو مترو این مشکل وجود ندارد چرا که کار از زیر زمین انجام می شود و روش ها به گونه ای انتخاب شده که مردم دچار کمترین مشکل شوند.

 این هفته اولین ملاقات مردمی را با شهروندان منطقه ٩ خواهیم داشت. البته پیش از این هم به شکل های دیگر، با شهروندان گفتگو داشته ام. هدف از ملاقات مردمی این است که امید برای برخی شهروندان زنده شود. ممکن است یک شهروند برای یک خواسته قانونی، سال ها در پیچ و خم های اداری مانده باشد.

نمی خواهیم ادای گفتگو با مردم را در بیاوریم. از روابط عمومی ها می خواهم راه را برای گفتگو با مردم هموار کنند تا این گفتگو، یک گفتگوی تشریفاتی نباشد. حضور در مناطق باید یک امید برای مردم ایجاد کند. 

 

ما به دنبال کار اساسی هستیم؛ نه کاری که آیندگان را دچار مشکل کند. ما برای آزادسازی اراضی محدوده کارخانه قند که مجموعه پل های نصف جهان در آن در حال احداث است، ٢٣ میلیارد به بنیاد مستضعفان دادیم تا مشکلی که دیگران برای ما بر جای گذاشتند، بر جای نگذاریم. این خیلی منطقی است که ابتدا آزادسازی شود و از آن اطمینان حاصل کنیم و بعد به سراغ ساخت پروژه برویم اما این موضوع مثلاً در مورد ساخت پل اشکاوند رعایت نشده بود و اکنون این دوره از مدیریت شهری به دنبال حل مسائل حقوقی پل اشکاوند است.

 

 

افزودن ديدگاه