• پ., 07/11/2019 - 12:23
  • كد: 803

معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان گفت: پنج هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای توسعه خط دوم متروی اصفهان منتشر می‌شود.

مرتضی طهرانی اظهار کرد: انتشار پنج هزار میلیارد ریال معادل ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت برای توسعه خط دوم متروی اصفهان تصویب و زمینه افزایش مشارکت شهروندان در توسعه وعمران این کلانشهر فراهم شده است.

 

وی افزود: خوشبختانه با مذاکرات انجام شده، بانک شهر عاملیت و ضمانت اوراق مشارکت توسعه خط دوم متروی اصفهان را پذیرفت و کمیته پذیرش بورس مجوز پذیره‌نویسی آن را تایید کرد.

معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان ادامه داد: در خصوص انتشار اوراق مشارکت همچنین با صندوق سرمایه‌گذار مذاکره و در خصوص نرخ سود آن توافق‌های لازم انجام شده و تا پایان تیرماه سال‌جاری این اوراق منتشر خواهد شد.

 

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه شهر باید زیست‌پذیر باشد و مباحث زیست محیطی و روانی حمل و نقل و گردشگری در اولویت قرار گیرد، شورای شهر و مدیریت شهری اصفهان بر اجرا و تکمیل خطوط دو و سه قطار شهری اصفهان متمرکز شده‌ است

طهرانی با اشاره به استفاده از اوراق مشارکت برای اجرای پروژه‌های بزرگ عمرانی شهر، گفت: شهرداری اصفهان می‌کوشد تا از اوراق مشارکت که جزء برنامه‌ها و قانون دولت است، برای اجرای پروژه‌های عمرانی به خصوص در قطار شهری استفاده کند.

افزودن ديدگاه