• پنجشنبه 13 تیر 1398 15:24
  • كد: 792

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان گفت: منطقه رهنان با داشتن پتانسیل‌های فراوان بستر مناسبی است تا با برنامه‌ریزی اصولی و هوشمندانه در زمینه توسعه اقتصادی استان به یکی از قطب‌های گردشگری و اقتصادی تبدیل شود.

سید احمد حسینی‌نیا اظهار کرد: امروزه صنعت گردشگری به عنوان یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جهان روز به روز گسترش یافته و مورد تاکید دولت‌ها، شهرداری‌‌ها و بخش‌های خصوصی در ارتباط با مقاصد اقتصادی و فرهنگی قرار گرفته است.

 

وی افزود: اصفهان به عنوان شهری با پیشینه تاریخی و فرهنگی که همواره یکی از زیباترین مکان‌ها در سفرنامه گردشگران بوده، می‌تواند به عنوان یکی از زیباترین مقاصد گردشگری در جهان مطرح شود.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان ادامه داد: منطقه رهنان با داشتن پتانسیل‌های فراوان در صنایع دستی، محصولات خوراکی مختص منطقه، آثار باستانی و مجاورت خیابان امام خمینی بستر مناسبی است تا با برنامه‌ریزی اصولی و هوشمندانه در زمینه توسعه اقتصادی استان به یکی از قطب‌های گردشگری و اقتصادی تبدیل شود، اما متأسفانه بدون اینکه توجهی به مسائل شهرسازی و توسعه پایدار شده باشد، بافت قدیمی و ارگانیک این منطقه دستخوش ساخت و سازهای جدید شده است.

وی با بیان اینکه وجود کاستی‌های بسیار علاوه بر فرسودگی بافت، باعث فرسودگی عملکردی و نداشتن پویایی در این منطقه شده است به گونه‌ای که شاهد مهاجرت مردم بومی منطقه به مناطق دیگر هستیم، تصریح کرد: برای ایجاد تحول در این منطقه ضروری است با شناسایی و بررسی نقاط ضعف، مشکلات زیرساختی و فرسودگی منطقه، نسبت به ارائه‌ راهکارهای کارشناسانه و هوشمندانه در جهت رفع موانع و نیل به هدف توسعه‌ پایدار اقدام کنیم.

حسینی‌نیا اظهار کرد: توجه به اهدافی همچون، استانی برتر در صنعت توریسم با اتکا بر منابع فرهنگی هنری و طبیعی و همچنین رشد صنعت گردشگری و از طرفی مسئله فرسودگی، بافت رهنان می‌تواند با یک دید کلی و در ارتباط با هم در راستای تعریف پروژه‌های محرک توسعه مورد توجه قرار گیرد.

 وی خاطرنشان کرد: در واقع با توجه به وجود بناهای با ارزش تاریخی، وجود شاکله و مسیرهای اصلی و با هویت دیرینه، وجود صنایع دستی و هنرهای خانگی در بین اهالی و وجود هویت و حس تعلق به محله، ایده محور گردشگری می‌تواند به عنوان پروژه محرک توسعه، علاوه بر ایجاد مزیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تا حد زیادی به اصلاح بافت فرسوده منطقه منجر شود.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان با اشاره به اهداف اصلی محور گردشگری رهنان، گفت: ایجاد توسعه پایدار و کمک به ماندگاری بافت و طراحی محور گردشگری رهنان به عنوان پروژه محرک توسعه از اهداف اصلی و حفظ و پاسداشت هویت دیرینه رهنان، ایجاد اثرات مثبت در بافت فرسوده از طریق نفوذ یک فضای پویا (مسیر گردشگری) به قسمت های مختلف، معرفی رهنان به اصفهان، ایران و دنیا، افزایش سرزندگی رهنان و کاهش فرسودگی روزافزون، افزایش رونق اقتصادی رهنان، ایجاد بازار کار و تولید برای جوانان و زنان، ایجاد درآمدی مستمر برای شهرداری و ساکنان، ترغیب ساکنان رهنان به ماندن در بافت و پررنگ ساختن نقش انسان پیاده در محله از دیگر اهداف این اقدام است.

افزودن ديدگاه