• دوشنبه 10 تیر 1398 11:19
  • كد: 790

قدرت الله نوروزی با اشاره به میزبانی اصفهان از نشست نمایندگان کمیته سیاسی بین‌المجالس کشورهای آسیایی اظهار کرد: برگزاری این برنامه‌ها فرصت هایی است که باید غنیمت شمرده و به نحو شایسته از آنها استفاده شود چراکه برگزاری چنین رویدادهایی از یک سو می‌تواند در زمینه ارتقاء سطح بازاریابی‌های شهر مؤثر و از سوی دیگر مذاکرات حاشیه‌ای آن برای جذب سرمایه‌گذار ارزش‌آفرین باشد.

وی ادامه داد: خوشبختانه در هفته های اخیر به دلیل تعاملات انجام شده در حاشیه میزبانی از وزیر امور خارجه کشور ترکیه و وزیر کشور شاهد اتفاقات بسیار خوبی در شهر بودیم که به زودی و در یک فرصت مناسب نتیجه این اتفاقات به مردم اعلام می‌شود.

شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: می‌توان با توسعه دیپلماسی شهری در تمام حوزه‌ها و تدبیر و مدیریت صحیح و البته جاری بودن آب در زاینده رود در شرایط کنونی امکانات در اختیار را برای خدمت رسانی بیشتر و بهتر به مردم بسیج کرد تا هر روز شاهد بهبود همه جانبه شهر اصفهان و رونق کسب و کار برای مردم این جهان‌شهر باشیم.

افزودن ديدگاه