• چهارشنبه 22 خرداد 1398 14:55
  • كد: 778

مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان نبود مدیریت واحد شهری را مشکل بزرگ کشور دانست و تصریح کرد: در بسیاری از شهرهای دنیا شهردار کلیددار شهر است درحالی که در اصفهان مدیریت واحد وجود ندارد، البته اصفهان شهر پارادوکس‌ها است، اما بسیاری از مشکلات با اندیشیدن قابل رفع است.

محمد کیهانی با بیان اینکه قیمت زمین و پروانه در منطقه دو نسبت به سایر مناطق شهر اصفهان بسیار پایین است، افزود: این پتانسیل باتوجه به اینک مشکل میراثی در منطقه نداریم، بستر مناسبی برای انبوه سازی و سرمایه گذاری در منطقه است.

وی با تأکید بر اینکه باید درآمدهای پایدار برای شهر و شهرداری ایجاد شود، افزود: باید گره‌های مغزی را باز کرد تا رشد و توسعه اتفاق افتاد.

کیهانی با بیان اینکه پروژه مشارکتی انتقال پساب شاهین شهر نجات بخش فضای سبز مناطق دو و ۱۲ شهرداری شده است، تصریح کرد: درحال حاضر ۲۰۰متر فاصله باقیمانده تا پساب به پروژه استقلال برسد.

مدیرمنطقه دوشهرداری اصفهان با اشاره به رشد صدرصدی صدور پروانه ساختمانی در سال گذشته نسبت به سال ۹۶ گفت: منطقه دو شهرداری اصفهان در سال گذشته از نظر صدور پروانه ساختمانی رتبه دو را در بین مناطق ۱۵ گانه به خود اختصاص داده است و موفق به جلب نظر سرمایه گذاران برای ساخت و ساز و ایجاد آبادانی در منطقه شد.

وی ادامه داد: متراژ پروانه‌های صادر شده در هفت ماهه پایانی سال گذشته ۱۲۹ هزار و۲۸۳ مترمربع است درحالی که در منطقه به هیچ عنوان شهر فروشی نکرده‌ایم.

افزودن ديدگاه