• ش., 06/08/2019 - 18:01
  • كد: 771

مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شهرداری اصفهان گفت: درآمد حاصل از سرمایه گذاری و مشارکت  در بودجه سال جاری شهرداری اصفهان نسبت به بودجه سال گذشته 320درصد رشد یافته است.

شهرام رییسی اظهار کرد: اتفاقی که در بودجه ۹۸ به عنوان تغییر نوین در ساختار بودجه شهرداری رخ داده، افزایش 320 درصدی درآمد حاصل از سرمایه گذاری و مشارکت نسبت به سال گذشته است که این اتفاق باعث شناسایی فرصت‌های سرمایه گذاری جدید می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه دوره جدید مدیریت شهری معتقد به مدیریت واحد در حوزه سرمایه‌گذاری است، افزود: در صدد شفاف‌سازی فرایندهای سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذار در شهر و همچنین تسهیل فضای کسب و کار برای مشارکت‌کنندگان هستیم.

مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری اصفهان با بیان اینکه براساس مصوبه کمیسیون بررسی لایحه بودجه، مقرر شده است مناطق ۱۵ گانه شهرداری اصفهان ۱۰ درصد درآمد عملیاتی خود را برای تعریف پروژه‌های مشارکتی اختصاص دهند، گفت: این اقدام ضمن آنکه می‌تواند ارقام ردیف سرمایه‌گذاری مشارکت را در بودجه سال‌های مختلف تغییر دهد، اثرات مثبت خود را در حوزه سرمایه‌گذاری نیز بر جا خواهد گذاشت.

وی با بیان این که یکی از رویکردهای شهرداری اصفهان، جذب سرمایه‌گذار خارجی در حوزه‌های تکنولوژی و دانش فنی است، خاطرنشان کرد: نتیجه سرمایه‌گذاری‌های گذشته باید به سرمایه‌گذاران نشان داده شود؛ چراکه این مهم ترغیب و تشویق سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را به همراه دارد.

رییسی با بیان اینکه افزایش مشارکت بخشی و استفاده از توانمندی‌های بخش خصوصی از رویکردهای مهم شهرداری اصفهان محسوب می‌شود، اظهار کرد: تمام درهای سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری اصفهان به روی همه شهروندان علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف باز است.

 

مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری اصفهان با اعلام اینکه در سال ۱۳۹۷ با شناسایی فرصت‌های موجود، ۲۹ عنوان فرصت مشارکتی جهت شناسایی سرمایه‌گذاران به فراخوان گذاشته شد، افزود: تعداد ۲۱ پروژه مشارکتی با ارزش ریالی بالغ بر ۵۲۰ میلیارد تومان در سال گذشته با نهایی شدن فرایندهای مرتبط در مرحله انعقاد قرارداد قرار گرفت.

افزودن ديدگاه