• یکشنبه 05 خرداد 1398 16:54
  • كد: 764

سرمایه گذاران در اداره شهر مشارکت کنند

شهرداری اصفهان طی سال های گذشته تلاش زیادی برای بسترسازی مشاركت سرمایه گذاران در اداره شهر كرده است. ایجاد مدیریت واحد سرمایه‌گذاری، شفاف كردن فرایندهای سرمایه‌گذاری، تسهیل فضای كسب و كار برای مشاركت‌كنندگان و شناسایی و رفع خلأهای قانونی در مسیر سرمایه‌گذاری ازجمله رویكردهای جدی مدیریت شهری در دوره جدید در حوزه سرمایه‌گذاری است كه انتظار می‌رود با تحقق این موارد، شاهد رشد سرمایه‌گذاری و مشاركت بخش خصوصی در اداره شهر باشیم. به گفته مدیران شهری،‌ در دوره جدید، فرایندهای سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذار در شهر شفاف و فضای کسب و کار برای مشارکت‌کننده تسهیل می‌شود. مشاركت شهروندان در توسعه شهر می‌تواند بر تناسب و مشكلات غلبه کند و شهر را در مسیر رشد و پیشرفت قرار دهد. این مشاركت به شیوه‌های مختلف تعریف می‌شود كه بارزترین نمونه آن در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و در پروژه‌های شهری دیده می‌شود.مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان با اشاره به اینكه توسعه به معنای دسترسی بهتر شهروندان یک شهر یا کشور به بهداشت، امکانات رفاهی، آموزشی و... است و باعث افزایش کیفیت زندگی افراد نسبت به گذشته می شود، معنی مشارکت را تاثیرگذاری شهروندان در سرنوشت خود عنوان كرد و گفت: مشارکت و توسعه باید به یکدیگر متصل شوند و برای تحقق این مهم باید مشارکت در حوزه‌های اقتصادی که منجر به افزایش ثروت برای شهر و شهروندان می شود، صورت پذیرد. وی با تاكید بر اینكه در دوره جدید مدیریت شهری، اعتقاد به مدیریت واحد در حوزه سرمایه‌گذاری دارند، افزود: به دنبال این هستیم كه فرایندهای سرمایه‌‌گذاری برای سرمایه‌گذار در شهر شفاف شود و فضای کسب و کار برای مشارکت‌کننده تسهیل یابد. وی بازی بُرد- بُرد برای سرمایه‌گذار و شهرداری به عنوان نماینده شهروندان را در این حوزه ضروری دانست و ادامه داد: نتیجه سرمایه‌گذاری‌های گذشته باید به سرمایه‌گذاران نشان داده شود؛ چرا که این مهم می تواند باعث ترغیب و تشویق سرمایه گذاران داخلی و خارجی شود. مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان با بیان این مطلب كه یکی از رویکردهای شهرداری اصفهان جذب سرمایه‌گذار خارجی در حوزه های تکنولوژی، دانش فنی و ... است، گفت: اتفاق‌های بسیار خوبی برای جذب سرمایه گذاری خارجی رخ داده است. از طرفی جذب سرمایه‌گذاران داخلی نیز در دستور كار قرار گرفته است؛ چرا كه درحال‌حاضر منابع بسیاری از نهادها و موسسات مالی رسوب کرده و اگر این منابع درگیر پروژه های شهر شود به طور حتم از رکود اقتصادی خارج می شویم. سال گذشته نیز شهردار اصفهان در دیداری كه با انبوه‌سازان داشت با اشاره به اینكه دلیل اصلی فرار سرمایه از شهر نه شهرداری‌ها بلكه وجود قوانین بیمه، مالیات‌ها، نظام مهندسی و... است که باید برای آن چاره ای اندیشید، تاكید كرد: شهرداری این آمادگی را دارد تا با برگزاری جلسات مشترک با دستگاه‌های مربوطه این مشکلات حل شود و در صورتی‌که انسجام و نظام‌مندی سرمایه‌گذاران بیشتر شود، اثربخشی قوی‌تری نیز خواهند داشت.مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شهرداری اصفهان گفت: افزایش مشارکت بخشی و استفاده از توانمندی‌های بخش خصوصی از رویکردهای مهم شهرداری اصفهان محسوب می شود. همچنین فراهم‌کردن بازی بُرد- بُرد بین شهرداری و سرمایه گذار و برخورد برابر با شریک سرمایه‌گذار، اطلاع رسانی و شفافیت از دیگر رویکردهای شهرداری اصفهان در حوزه سرمایه گذاری است. رئیسی ادامه داد: در این راستا برای جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی باید خلأهای قانونی که در مسیرهای سرمایه‌گذار وجود دارد شناسایی و برطرف شود. به گفته  وی تمام درهای سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شهرداری اصفهان به روی همه شهروندان که علاقه‌مند هستند در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری کنند، باز است.

افزودن ديدگاه