• ش., 05/25/2019 - 17:52
  • كد: 763

مرتضی طهرانی اظهار کرد: سال گذشته روزانه هشت میلیارد تومان برای اداره شهر اصفهان هزینه شد، اما امسال با توجه به اینکه بودجه شهرداری به چهار هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است به طور متوسط روزانه ۱۱ میلیارد تومان برای اداره شهر هزینه خواهیم کرد البته تحقق این مهم به شرط تحقق کامل بودجه است.

وی افزود: اگر این هزینه‌ها را به خدمات مختلفی که در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد، تقسیم کنیم مشخص می‌شود که شهرداری اصفهان برای نظافت شهر روزانه ۴۵۰ میلیون تومان هزینه می‌کند.

معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان با بیان اینکه روزانه برای نگهداری فضای سبز ۳۰۰ میلیون تومان و برای نگهداری مبلمان شهری اعم از آبنماها و تجهیزات شهری ۴۵ میلیون تومان هزینه می‌شود، تصریح کرد: هزینه روزانه برای انجام خدمات شهری ۷۸۰ میلیون تومان است البته علاوه بر آن خدمات دیگری در بخش حمل ونقل نیز انجام می‌شود.

وی ادامه داد: روزانه برای اتوبوسرانی شهر اصفهان ۵۵۰ میلیون تومان هزینه می‌شود که به صورت مستقیم پرداخت شده و درآمد حاصل از پرداخت بلیط توسط شهروندان بخش اندکی از هزینه‌ها را شامل می‌شود و بیشتر آن را شهرداری اصفهان در قالب یارانه به اتوبوسرانی پرداخت می‌کند.

طهرانی با بیان اینکه شهرداری اصفهان برای نگهداری و سرویس قطعات مترو به عنوان وسیله‌ای مدرن، ایمن و پاک روزانه ۲۰۰ میلیون تومان هزینه پرداخت می‌کند، تاکید کرد: این رقم جدا از هزینه‌های بسیار سنگین سرمایه‌گذاری مترو است.

وی اظهارکرد: روزانه برای ایمنی شهروندان در آتش نشانی ۱۲۵ میلیون تومان هزینه می‌شود چرا که آتش نشانی درآمدی ندارد و کل هزینه‌ها در قالب یارانه به این سازمان پرداخت می‌شود تا خدمات مجانی خود را به شهروندان ارائه کنند و حوادث احتمالی را پوشش دهند.

 

معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان با بیان اینکه خط دو مترو امسال با شتاب در حال احداث است، گفت: در این خط ۱۰۰۰ میلیارد تومان فروش اوراق مشارکت پیش بینی شده است و به همین میزان از املاک شهرداری در این پروژه هزینه خواهیم کرد.

وی افزود: بزرگترین قرارداد تجهیزات خط دو مترو را به میزان ۵۴۰ میلیون یورو با یک شرکت داخلی منعقد و برای تایید نهایی به شورای اقتصاد ارسال کردیم که امیدواریم تایید و با روش فاینانس اجرا شود.

افزودن ديدگاه