• دوشنبه 29 بهمن 1397 12:42
  • كد: 695

1 -مشخصات فردی

نام : شهرام

نام خانوادگی: رئیسی دهکردی

نشانی الکترونیک: shahram_raisi_d@yahoo.com

 

2 -سوابق تحصیلی:

کارشناسی اقتصاد نظری دانشگاه اصفهان

کارشناسی ارشد علوم اقتصادی محض دانشگاه اصفهان

دکتری اقتصادگرایش های بخش عمومی و شهری و منطقه ای دانشگاه اصفهان

 

3 -عنوان پایان نامه دوره کارشناسی ارشد:

بررسی تاثیرات متقابل شاخص های نظام بانکی و متغیرهای کلان اقتصادی

The Analysis of the Bilateral Relationships between Banking System Indexes and Macroeconomic Variable

 

4 -عنوان پایان نامه دکتری:

تحلیل مفهومی پدیده ی فساد اقتصادی و شبیه سازی تاثیر پویای آن در قالب الگوی رشد درون زا

Conceptual Analysis of Corruption and Dynamic Simulation of its Effects in Endogenous Growth Model Framework

پایان نامه برتر دوره دکتری گروه اقتصاد دانشکده در سال 1391 معرفی شده به جشنواره فارابی

 

5 -سوابق اجرایی:

 معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان ( وزارت امور اقتصادی و دارایی )

 معاون دایره درجه یک مطالعات سازمانی اداره امور شعب استان اصفهان

نماینده کمیسیون هماهنگی بانک های اصفهان در ستاد تنظیم بازار شهرستان اصفهان

 نماینده بانک ملی ایران و کمیسیون هماهنگی بانک ها در مرکز خدمات سرمایه گذاری استان اصفهان

 نماینده بانک ملی ایران در کمیسیون موضوع بند ب ماده 154 قانون مالیات های مستقیم سال 1392

 کارشناس خبره منتخب سازمان فناوری اطلاعات ایران

(وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور ارزیابی شاخص های فناوری اطلاعات)

 مروج بهره وری اداره امور شعب بانک ملی ایران استان اصفهان 1393

کارشناس اداری اداره امور شعب بانک ملی ایران اداره امور شعب استان اصفهان دایره مطالعات سازمانی

 کارشناس اقتصادی طرح های سرمایه گذاری اداره امور شعب 

دبیر کمیته مشارکت نظام پیشنهادهای اداره امور شعب بانک ملی ایران استان اصفهان 1392 و1393

 متصدی امور بانکی بانک ملی ایران - شعبه دانشگاه اصفهان (1382-1380)،امور اداری دایره آموزش بانک ملی ایران

اداره امور شعب استان اصفهان (1384-1382) و شعبه فلکه فیض اصفهان (1387-1385 )

 دبیر کمیته بازاریابی اداره امور شعب استان اصفهان درسال 1387

 رابط کمیته ویژه اداره امور شعب بانک ملی ایران استان اصفهان با اداره کل تحقیقات و برنامه ریزی بانک سال 1387

 عضو کارگروه پایش و ارزیابی اداره امور شعب بانک ملی ایران استان اصفهان سال 1391

 نماینده پژوهشی اداره کل تحقیقات، برنامه ریزی و مدیریت ریسک بانک ملی ایران در استان اصفهان

 مدیر گروه بانکداری دانشگاه غیرانتفاعی امین فولادشهر از مهرماه 1390

 

5 -سوابق تدریس:

مدرس دوره های متعدد با موضوع بانکداری

( تجهیز منابع و تخصیص منابع در قالب دروس بانکداری داخلی 1 و 2 در موسسات آموزش عالی)

مدرس دروس اقتصاد خرد و کلان، پول و ارز و بانکداری و اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی

مدرس دوره های بانکداری بین الملل شامل ارز غیر بازرگانی و همچنین اعتبارات اسنادی

مدرس دوره های بانکداری داخلی در موسسه عالی بانکداری ایران بانک مرکزی واحد اصفهان

در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

مدرس دوره ی نظام بانکداری اسلامی در مقطع کارشناسی ارشد

6 -کتاب چاپ شده :

اصول بانکداری اسلامی

تالیف این کتاب شامل مروری بر نحوه استفاده از ابزارهای تامین مالی اسلامی در بانکداری ایران

با رویکرد کاربردی و تجربی است

انتشار نور علم ، 346 صفحه ، 1396

 

اقتصاد نوین شهری و منطقه ای

انتشار نور علم ، 586 صفحه ، 1394

 

ترجمه کتاب :

Modern Urban and Regional Economics

نويسنده:

Philip McCann

انتشارات:

Oxford University press

ترجمه کتاب:

توسعه منطقه ای در روستاها (ابزارهای تحلیلی و سیاست های عمومی)

نویسنده:

آندره توره و فردریک والت

 

7 -عضویت ها

 مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای شهرداری اصفهان

 رئیس کمیته بازاریابی و منابع مالی کمیسیون سرمایه گذاری و مشارکتهای دبیرخانه مجمع شهرداران کلان شهرهای ایران

  عضویت در کمیته علمی و داوری مقالات دومین کنفرانس ملی رویکرد بانکداری اسلامی در تحقق اقتصاد مقاومتی،

موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی، نمایه شده درپایگاه علوم استنادی جهان اسلام (بهمن ماه 1395 )

 عضویت در کمیته علمی و داوری مقالات اولین کنفرانس بین المللی معماری هدف (ICTA2016 )، موسسه عالی علوم و

فناوری خوارزمی شیراز با همکاری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران (آذرماه 1395)

 عضویت در کمیته علمی و داوری مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری،

موسسه آموزش عالی دانش پژوهان اصفهان (آذرماه 1394)

 عضویت در کمیته علمی و داوری مقالات اولین کنفرانس ملی رویکرد بانکداری اسلامی در خروج غیر تورمی از رکود،

موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی، نمایه شده درپایگاه علوم استنادی جهان اسلام (آبانماه 1394)

 عضویت در کمیته علمی و داوری مقالات اولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران،

موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیراز (خرداد ماه 1394)

 داوری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته های بانکداری، حسابداری ، مدیریت مالی و اقتصاد اسلامی

 عضو پیوسته انجمن اقتصاد اسلامی ایران