• یکشنبه 06 آبان 1397 13:01
  • كد: 584

نادر آخوندی اظهارکرد: در حال حاضر می‌توان گفت ۵۰ درصد درآمدهای شهرداری پایدار و ۵۰ درصد ناپایدار است، زیرا بخشی از درآمدهای ساختمانی در قالب پایدار محسوب می‌شود.

وی افزود: بودجه امسال شهرداری اصفهان سه هزار میلیارد تومان است که بخشی از این بودجه سیاستی است، مثل اوراق مشارکت، وام، فروش اموال که بیشتر برای پروژه‌های خاصی مثل مترو تعریف می‌شود.

مدیر امور درآمد شهرداری اصفهان با بیان اینکه بودجه در بخش‌های جاری و عمرانی تعریف می شود، ادامه داد: اولویت نخست بودجه جاری است، به طوری که وقتی هزینه‌های جاری انجام و مشخص شد، به هزینه‌های عمرانی پرداخته می‌شود.

وی تصریح کرد: بودجه‌ جاری به چند دسته تقسیم می‌شود، یک بخش نگهداری شهر است تا بتوانیم شهر را نگهداری، پسماندهای شهر را حمل، فضای سبز را آبیاری و شکل شهر را به همین صورت نگهداری کنیم و بخش دیگر برای جلوگیری از استهلاک شهر هزینه می‌شود، چرا که شهر همچون موجود زنده در حال استهلاک است و باید بخشی از بودجه را برای پایداری شهر هزینه کرد تا شهر رو به فرسودگی نرود؛ البته بخشی از بودجه جاری نیز صرف پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان شهرداری می‌شود.

آخوندی با بیان اینکه اگر سه هزار میلیارد تومان بودجه سال ۹۷ شهرداری اصفهان را  تقسیم بر ۳۶۵ روز سال کنیم، می‌توان اعلام کرد حدود هشت میلیارد تومان در روز هزینه جاری و عمرانی شهر است، افزود: نزدیک به ۴۰ درصد هزینه جاری شهر معادل ۱۲۰۰ میلیارد تومان است که روزانه به میزان سه میلیارد تومان برای نگهداری و هزینه‌های جاری شهر هزینه می‌شود.

وی اظهارکرد: البته این مباحث فقط در حیطه شهرداری است و اگر هزینه های سازمان‌های اتوبوسرانی، آتش نشانی، ورزش، پارک‌ها و فضای سبز و ... را به این عدد اضافه کنیم، عدد بسیار قابل توجهی به دست می‌آید؛ در واقع اگر هزینه آن سازمان‌ها جداگانه حساب شود، حداقل پنج میلیارد تومان هزینه‌های جاری و عمرانی شهر در روز است.

مدیر درآمد شهرداری اصفهان تاکید کرد: درآمدهای پایدار شهرداری نباید از نظر اقتصادی مخرب باشد و باعث شود درآمد نسل آینده در حال حاضر مورد استفاده قرار گیرد، بلکه باید به گونه‌ای اقدام شود تا برای نسل آینده نیز درآمدهایی باقی بماند.

افزودن ديدگاه