• ش., 10/20/2018 - 16:40
  • كد: 560

با توجه به قرار گیری حرم مطهر در منطقه 14 و ویژگی های این منطقه همچون تراکم جمعیتی بالا، کمبود سرانه ها و فرسودگی عمده بافت این منطقه و همچنین بر اساس مطالعات و مطابق با تصمیم خردمندانه مدیران شهر که منجر به تلفیق ایده توسعه حرم مطهر و تامین کمبودها و نیازهای منطقه و استفاده از توسعه حرم مطهر به عنوان محرک توسعه  در راستای ایجاد مرکز منطقه ای در شمال شرقی اصفهان در عرصه ی 34 هکتار با عملکرد شهری و منطقه ای به همراه استفاده بهینه از زمین و زیر زمین در راستای منافع شهر و همچنین منافع ملی و نیز چند هسته ای بودن کلان شهر اصفهان گردید.

نوع كاربري: 
خدمات گردشگری،فرهنگی،تجاری و خدماتی
منطقه: 
منطقه14