• پنجشنبه 26 مهر 1397 16:46
  • كد: 553

شیرین طغیانی اظهار کرد: هدف شورای پنجم پرداختن به پروژه‌های کوچک مقیاس به جای بزرگ مقیاس است تا کیفیت زندگی شهروندان در سطوح مختلف را ارتقا دهد؛ ترافیک شهری، حقوق اقشار مختلف جامعه مانند سالمندان، زنان و کودکان و همچنین امنیت در برابر مخاطرات طبیعی آحاد جامعه در تمام طرح ها مورد توجه بوده‌ است.

وی افزود: پروژه‌های بزرگ در مناطق ویژه شهری را دنبال نکردیم زیرا خود را ملزم به پرداخت بدهکاری‌های گذشته دانسته و آن را در اولویت قرار دادیم از طرفی انصاف نیست که درآمد شهرداری در این شرایط خاص به جای مصرف در بافت‌های شهری به پروژه هایی اختصاص پیدا کند که سرانه مردم شهر در آن حتی یک بار در سال نیز نباشد.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان خاطر نشان کرد: پروژه های محرک توسعه برای بافت های فرسوده از دیگر تصمیمات خوب مدیران شهری بود و امسال براساس دستوری که در شورای شهر مطرح شد، مناطق مختلف شهرداری موظف هستند که هرکدام تا پایان سال یک پروژه محرک را داخل بافت فرسوده شهری خود ارائه کنند؛ این طرح ها می‌توانند حتی کوچک مقیاس باشند اما باید جامعه هدف آنها افراد بیشتری را دربرگیرد.

وی با اشاره به پیچیدگی ‌های مدیریت شهری، گفت: باید در تمام طرح ‌ها عدالت در توزیع خدمات دقیق‌تر شده و مشارکت مردمی نیز افزایش یابد امری که در گذشته نبود زیرا مردم به تصدی گری شهرداری عادت کرده و اعتماد به مدیران شهری ندارند و به نوعی تصور می کنند این مشارکت آن‌ها چندان دیده نخواهد شد.

طغیانی مشارکت مردم در طرح‌های شهری را مهم دانسته و تصریح کرد: سیاست شورای شهر اجتناب از پروژه‌هایی بوده که شهرداری ظرفیت انجام آن را ندارد و به سمت پروژه هایی رفتیم که تمرکز بیشتر روی مشارکت مردمی در اداره آنها بوده چون در غیر این صورت با پروژه‌های شکست خورده مواجه خواهیم شد

وی خاطر نشان کرد: پیش از این نهضتی در راستای ساخت فرهنگسرا در مناطق مختلف شهری اتفاق افتاد که بزرگترین ضعف این طرح، رعایت نشدن عدالت در انجام طرح ها بود و در برخی موارد چون تقاضایی برای استفاده از آن نبوده، در آنها بسته می‌مانده است.

افزودن ديدگاه