• ی., 10/07/2018 - 14:01
  • كد: 468

مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری اصفهان گفت: در سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری اصفهان فعالیت‌ها مبتنی بر شفاف سازی، انتقال و انتشار آزاد اطلاعات همچنین تعیین مسیر مشخص برای اعلام فراخوان های مشارکتی است.

شهرام رییسی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهارکرد: سازمان سرمایه‌گذاری یک سازمان نوپا برای برقراری ارتباط مستقیم شهرداری با بخش خصوصی است؛ در سازمان سرمایه گذاری ارتباط بین بخش عمومی و خصوصی ایجاد می شود و در حال حاضر در کلانشهرها پروژه‌های مشارکتی خوبی اجرا شده و در حال اجرا است.

مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری اصفهان تاکید کرد: در شهرداری‌ها پروژه‌های مشارکتی بر مبنای قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی تنظیم شده و این راهکار برای به‌کارگیری بخش خصوصی در مدیریت شهری است.

وی گفت: انتقال تجربه، دستاوردها و هم اندیشی در سیزدهمین نشست مدیران سرمایه‌گذاری و مشارکت های شهرداری های کلان شهرهای کشور رقم می‌خورد.

رییسی ادامه داد: در سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری اصفهان، فعالیت‌ها مبتنی بر شفاف‌سازی، انتقال و انتشار آزاد اطلاعات همچنین تعیین مسیر مشخص برای اعلام فراخوان‌های مشارکتی است.

وی با بیان اینکه مسیر فراخوان‌های مشارکتی ساختمانی در شهر اصفهان شفاف، رقابتی و قابل اتکا است، افزود: امروزه به دلیل پیچیدگی‌های موجود در حوزه مدیریت شهری و پیشرفت های حاصل شده در معرفی و استفاده از ظرفیت های مشارکت با بخش خصوصی نمی توان به استفاده از سازوکار های مبتنی بر رویه های سنتی و رایج اعم از مزایده و مناقصه بسنده کرد.

مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری اصفهان گفت: اگر سرمایه گذاری در جایگاه یکی از راهکارهای در اختیار شهرداری برای تأمین الزامات توسعه پایدار پذیرفته شده و شرایط مالی حاکم بر شهرداری ها نیز به این الزام صحه می‌گذارد، لازم است ابزارهای سرمایه گذاری و مشارکت اعم از قوانین و مقررات ناظر بر مشارکت فراتر از آیین نامه‌های مالی موجود تدوین شود.

افزودن ديدگاه