• دوشنبه 26 شهریور 1397 14:47
  • كد: 446
تاريخ قرارداد: 
1397/05/04
نوع كاربري: 
فرهنگی،هنری
منطقه: 
منطقه 15
نام سرمايه گذار: 
موسسه فرهنگي تبليغاتي بهمن سبز
شماره قرارداد: 
103/97/3060
مساحت زمين: 
800
ارزش ساخت: 
8,670,000,000
سهم سرمايه گذار: 
8سال بهره برداري از مجموعه