• یکشنبه 25 شهریور 1397 15:53
  • كد: 412
نوع كاربري: 
تجاری-اداری
منطقه: 
منطقه 3
نام سرمايه گذار: 
حجت الاسلام علوی نژاد
شماره قرارداد: 
س/95/14922
مساحت زمين: 
1004.5
ارزش زمين: 
90,405,000,000
ارزش پروانه: 
63,762,496,625
مساحت زيربنا: 
8636
ارزش ساخت: 
164,084,000,000
مبلغ كل پروژه: 
242,846,496,625
سهم شهرداري: 
0.32
سهم سرمايه گذار: 
0.68