• چ., 05/18/2022 - 09:29
  • كد: 1710
آماده ایجاد بسترهای سرمایه‌گذاری در زمینه پایداری و هوشمندی شهر هستیم

 

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: آماده ایجاد بسترهایی برای سرمایه‌گذاری و مشارکت در تولیدات مرتبط با پایداری و هوشمندی شهر و ایجاد دفتر نمایندگی اتحادیه جهانی انرژی در اصفهان هستیم.

 

محمد نورصالحی در نشست بین‌المللی شهر پایدار اصفهان، اظهار کرد: اصفهان زیر ساخت‌های خوبی دارد و در جهت شهر پایدار و هوشمندی شهر گام برداشته است، اما باز هم در جهت پایداری و هوشمندی بیشتر شهر باید از تجربیات جهانی استفاده کنیم.

 

وی ادامه داد: اینکه اتحادیه جهانی انرژی در ایران نمایندگی دارد و به ما کمک می‌کند که چنین تجربیاتی به ایران منتقل شود باعث افتخار است.

 

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه اهتمام جدید مدیریت شهری اصفهان و مجموعه شورای شهر در ارتقا زیر ساخت‌ها و حرکت به سمت پایداری و هوشمند سازی شهر است، پیشنهاد دارم نماینده اتحادیه جهانی انرژی در ایران امضای تفاهم نامه امروز را مقدمه قرار بدهند و یکی از شرکت‌های دانش بنیان و یا شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان را به عنوان نمایندگی اتحادیه جهانی انرژی در اصفهان مشخص کند.

 

وی تاکید کرد: چنانچه دکتر فِرش و شرکتشان آماده سرمایه گذاری در ایران و اصفهان هستند، ما می‌توانیم به شرکت‌های اصفهانی که در این زمینه فعالیت می‌کنند این محقق را معرفی کنیم تا بستر مشارکت فراهم شود.

 

نورصالحی خاطرنشان کرد: به عنوان مدیریت شهری آماده ایجاد بسترهایی برای سرمایه گذاری و مشارکت در تولیدات مرتبط با پایداری و هوشمندی شهر و یا ایجاد دفتر نمایندگی اتحادیه جهانی انرژی در اصفهان هستیم.‌

 

افزودن ديدگاه