• چ., 05/18/2022 - 08:20
  • كد: 1709
مدت‌ها درصدد چنین مصوبه‌ای بودیم.

 

رئیس جامعه حرفه‌ای هتلداران استان اصفهان با بیان اینکه تصویب تخفیف ۹۹ درصدی عوارض هتل‌سازی دراصفهان اقدام بسیار ارزشمندی است، گفت: مدت‌ها درصدد چنین مصوبه‌ای بودیم.

 

کریم بیگی درخصوص تخفیف ۹۹ درصدی عوارض هتل‌سازی در اصفهان که توسط شورای شهر به تصویب رسیده است، اظهار کرد: هر نوع تسهیلات که در راستای تشویق و رونق سرمایه‌گذاری باشد به نفع استان است؛ اما باید توجه داشت اجرای چنین مصوبه‌ای نیازمند مدیریت است.

 

وی ادامه داد: لازم است مراکز اقامتی استانداردی که در حد و شأن اصفهان باشد، تأسیس شود. درواقع سیستمی ایجاد شود که ارزش سرمایه‌گذاری را داشته باشد.

 

رئیس جامعه حرفه‌ای هتلداران استان اصفهان گفت: چه بسا سرمایه‌گذاری برای تأسیس هر مرکز اقامتی و در هر مکانی جایگاه گردشگری و هتلداری اصفهان را تهدید می‌کند. بر این اساس نباید در این زمینه اتفاقی افتد که وقتی گردشگر اصفهان را ترک می‌کند با ذهنیتی نامطلوب خارج شود.

 

به گفته بیگی خانه‌های بوم‌گردی، مراکز اقامتی و هتل‌های بسیاری در اصفهان وجود دارد، بنابراین، شهر به ساخت هتل‌های چهار و پنج ستاره با استانداردهای موجود و حتی فراتر، نیاز دارد.

 

وی اظهار کرد: با این اوصاف ضرورت دارد نهادهای مربوطه مانند بخش میراث، انجمن‌های سرمایه گذاری، انجمن هتلداران در این رابطه ذره بینی به دست گرفته وبا نهایت دقت و انجام مشاوره‌های لازم این سرمایه‌گذاری را به سمت بهینه هدایت کنند تا به جز رونق سرمایه‌گذاری، زمینه بهبود شرایط گردشگری و هتلداری نیز در اصفهان ایجاد شود.

 

افزودن ديدگاه