• د., 01/03/2022 - 12:01
  • كد: 1593
مصور: پروژه مشارکتی خورشید شهر، پشتیبان پروژه‌های عمرانی منطقه 15

 

احمدرضا مصوردرجلسه کمیته نظارتی شورای اسلامی شهر اصفهان که در منطقه 15برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به اینکه اعتبارات منطقه ۱۵ برای آزادسازی رینگ چهارم ترافیکی کافی نیست، بخشی از اعتبارات از طریق شهرداری مرکزی تأمین می‌شود، البته فرایند انجام توافق، تملک و آزادسازی‌ها بر عهده شهرداری منطقه است و باید تا پایان سال به اتمام برسد.

 

رئیس کمیسیون پایش و نظارت بر مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان افزود: بخش کوچکی از آزادسازی‌ها در منطقه ۱۵ باقی‌مانده، اما با توجه به وفور پلاک‌های تجاری و مسکونی اعتبار زیادی برای انجام آزادسازی آن نیاز است.

 

وی تصریح کرد: از دیگر پروژه‌های منطقه ۱۵ می‌توان به اجرای کمربند شمالی آن اشاره کرد که بر اساس فازبندی بخشی از آن اجرا شده و بخش دیگری از آزادسازی‌ها امسال و سال آینده انجام می‌شود تا این پروژه به سرانجام برسد.

 

مصور گفت: در حال حاضر تمرکز شهرداری منطقه ۱۵ با توجه به بافت و ساختار بر انجام تملکات است که پس از تملک نیز فعالیت‌های اجرایی همچون آسفالت و تعیین معابر انجام خواهد شد که اقداماتی مؤثر برای شهر است.

 

وی در رابطه پروژه مشارکتی مجموعه تجاری خان (خورشید شهر) یادآور شد: این پروژه که در خیابان دکتر شریعتی قرار دارد، به مراحل نهایی کار رسیده و به عنوان پروژه محرک توسعه با پتانسیل سرمایه‌گذاری، و پشتیبانی است برای پروژه‌های عمرانی منطقه که البته ارزش‌افزوده این پروژه برای اجرای رینگ چهارم (بخش موجود در منطقه ۱۵) و دیگر پروژه‌های منطقه در نظر گرفته شده است.

 

رئیس کمیسیون پایش و نظارت بر مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان در رابطه با مهم‌ترین اولویت‌های منطقه ۱۵ در سال آینده، خاطرنشان کرد: تکمیل رینگ چهارم در منطقه ۱۵ و اجرای کمربند شمالی منطقه از مهم‌ترین اولویت‌های منطقه ۱۵ است، اما پروژه‌های محله‌محور نیز با توجه به برنامه‌ها و ایده‌های شهردار در دو یا سه محله‌ای که از لحاظ امکانات زیرساخت و سرانه‌های مختلف، دارای محرومیت بوده و کم‌تر برخوردار است به عنوان پایلوت در اولویت قرار گرفته تا ردیف بودجه دریافت کند.

 

افزودن ديدگاه