• چ., 12/29/2021 - 09:43
  • كد: 1584
برهانی پور: گام های بلند جلب مشارکت با استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی خواهر شهرهای اصفهان

 

معاون سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری اصفهان با اشاره به افزایش سهم سرمایه‌گذاری گفت: در نظر داریم با ایجاد بسترهای جدید سرمایه‌گذاری همچون استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی و ظرفیت‌های اقتصادی موجود در عقود خواهر خواندگی اصفهان گام‌های بزرگتری در جهت جلب مشارکت‌ها برداریم.

 

علیرضا برهانی‌پور با بیان اینکه در حال حاضر سهم سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شهرداری هشت درصد از درآمدهای بودجه شهرداری است، اظهار کرد: با توجه به برنامه شهردار مبنی بر افزایش سهم سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شهرداری به ۳۰ درصد از درآمدهای بودجه تا پایان دوره ششم مدیریت شهری، لازم است که سیاست‌های راهبردی و مشخصی را دنبال کرده تا این هدف قابل دستیابی باشد.

 

وی با بیان اینکه برای رسیدن به این هدف، باید ساختار سازمانی مناسب برای حوزه سرمایه‌گذاری و مشارکت ایجاد شود، ادامه داد: در حال حاضر سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌ها اساسنامه نداشته و در عمل سازمانی تشکیل نشده است.

 

معاون سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری اصفهان اضافه کرد: باید سریعاً اساسنامه سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌ها را به صورت لایحه به شورای اسلامی شهر تقدیم کرده و پس از مصوب شدن، مسیر تأیید آن را در وزارت کشور دنبال کنیم.

 

وی یادآور شد: این سازمان ذیل ماده ۸۴ قانون شهرداری‌ها تحت قانون تجارت ایجاد شده و امیدواریم بتوانیم ساختار سازمانی مناسبی را تشکیل دهیم.

 

برهانی‌پور گفت: با توجه به آماده بودن پیش‌نویس اساسنامه، برای شکل‌دهی ساختار سازمانی در هفته‌های آینده عمل خواهیم کرد.

 

معاون سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری با بیان اینکه جمع‌بندی نهایی اساسنامه در معاونت مالی اقتصادی صورت می‌گیرد، اضافه کرد: علاوه بر مشارکت‌های گذشته همچون مشارکت‌ مدنی که همان مشارکت در احداث پروژه‌های ساختمانی، قرار بر این است که زمینه‌ها و بسترهای جدیدی برای سرمایه‌گذاری و مشارکت‌ها باز شود تا بتوانیم ظرفیت‌های اقتصادی شهر را محقق کنیم.

 

وی ادامه داد: در این زمینه‌ها می‌توان به استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی، توسعه پروژه‌های ترکیبی، استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی موجود در عقود خواهر خواندگی اصفهان با شهرهای دیگر اشاره کرد که امیدواریم با توسعه دیپلماسی شهری اصفهان، از ظرفیت‌های این بخش استفاده کنیم.

 

افزودن ديدگاه