• دوشنبه 08 آذر 1400 14:31
  • كد: 1537
تدوین اطلس سرمایه‌گذاری؛ لازمه افزایش مشارکت خصوصی در پروژه‌های شهری

 

یک دکترای اقتصاد شهری با اشاره به لزوم تدوین اطلس سرمایه‌گذاری در هر شهر، گفت: با این اقدام، بسته‌های پیشنهادی متناسب با قدرت مشارکت و قدرت مالی گروه‌های هدف که می‌توانند در شهر سرمایه‌گذاری داشته باشند، ارائه می‌شود و افراد خواهان سرمایه گذاری در شهر با نگاهی به این اطلس تصمیم به مشارکت می‌گیرند.

 

سامان ولی نوری اظهار کرد: در بسیاری از شهرهای کشور ما امکان عرضه دقیق، حساب شده و سنجیده پروژه‌ها وجود ندارد، به طوری که سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی از وضعیت سرمایه‌گذاری در شهر اطلاعی ندارند.

 

وی با اشاره به لزوم تدوین اطلس سرمایه‌گذاری در هر شهر، افزود: با این اقدام، بسته‌های پیشنهادی متناسب با قدرت مشارکت و قدرت مالی گروه‌های هدف که می‌توانند در شهر سرمایه‌گذاری داشته باشند، ارائه می‌شود. پروژه‌های شهری به ترتیب اولویت به طوری دسته‌بندی شده است، بنابراین هر کس خواهان سرمایه گذاری در شهر است، با نگاهی به این اطلس متوجه می‌شود در کدام پروژه می‌تواند سرمایه‌گذاری کرده و چه مزایای مالی را دریافت می‌کند.

 

ابزارهای لازم برای افزایش مشارکت عمومی و خصوصی باید فراهم شود

این دکترای اقتصاد شهری گفت: برای افزایش مشارکت عمومی و خصوصی باید لوازم و ابزارهای آن نیز فراهم شود. مشارکت عمومی و خصوصی به صورت خود به خود رقم نخواهد خورد، اکنون بیشتر شهرداری‌های کلانشهرهای کشور، سازمان مشارکت‌ها و سرمایه‌گذاری دارد، اما این سازمان‌ها نتوانسته‌اند به اندازه کافی موفق عمل کنند.

 

جذب ۳۴۰ میلیارد تومان سرمایه در سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری اصفهان

ولی نوری اضافه کرد: به عنوان نمونه در سال ۹۹، سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری اصفهان حدود ۳۴۰ میلیارد تومان سرمایه بخش خصوصی را برای اجرای پروژه‌ها جذب کرد، این آماری مطلوب به نظر می‌رسد.

 

وی ادامه داد: اگر مجموعه سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شهرداری اصفهان بتواند در چارچوبی دقیق، همه فرصت‌های سرمایه‌گذاری حتی کوچک‌ترین فرصت‌ها همچون خرید چند سهم از یک پروژه را صورت بندی و ارائه کرده و از ظرفیت تاریخی و فرهنگی اصفهان حتی در مقیاس بین‌المللی، استفاده کند می‌تواند در سال جذب سرمایه‌ای چندین برابر مقدار فعلی داشته باشد و پروژه‌های عمرانی، فرهنگی و گردشگری خود را راحت‌تر تأمین مالی کند.

 

افزودن ديدگاه