• چهارشنبه 28 مهر 1400 10:09
  • كد: 1493
امتیازها و پیامدهای مشارکت چینی ها در پروژه های ساخت وساز مسکن

 

زمزمه های ورود چینی ها به بخش ساخت وساز این روزها نقل محافل شده است. ساخت مسکن چینی موافقان و مخالفان خودش را دارد. بر اساس اظهارنظرهای تولیدکنندگان داخلی، توان ساخت وساز و امکانات لازم برای پروژه های ساختمانی در داخل وجود دارد و به حضور چینی ها در بخش ساخت وساز نیازی نیست. صنعتی سازی و ورود فناوری های جدید برای ساخت وساز مسکن موضوعی است که موافقان همکاری با چینی ها در پروژه های ساختمانی روی آن انگشت می گذارند. حرکت به سمت صنعتی سازی، به استفاده از فناوری جدید نیاز دارد و ازآنجا که رکورد سریعترین ساختمان سازی جهان به چینی ها اختصاص دارد، می توان از توانمندی آنها برای ساخت پروژه های مسکونی استفاده و این فناوری ها را بومی سازی کرد.

اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس، از مذاکره با چینی ها برای ورود به ساخت مسکن در قالب قانون جهش تولید خبر داده است.

شاکری دراین باره گفته است: «وزارت راه و شهرسازی با چهار تا پنج سازنده بزرگ کار را شروع می کند و این سازندگان نیز از انبوه سازان و شرکت های کوچک تر برای ساخت واحدها استفاده خواهند کرد.»

 پس از خبرساز شدن حضور چینی ها در بخش ساخت کشور، محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، مخالفت کمیسیون متبوع خود را با ساخت مسکن در داخل کشور توسط چینی ها اعلام کرد و گفت: «وقتی بیش از ۵۰۰ هزار مهندس ساختمان در کشور وجود دارد، هیچ دلیلی برای حضور شرکت های خارجی در طرح تولید مسکن نیست.» هنوز مشارکت چینی ها در پروژه های ساختمانی قطعیت ندارد. باتوجه به هدف گذاری های دولت برای اجرای پروژه های ساختمانی به منظور خانه دارشدن مردم آن هم در بازه زمانی مشخص، همکاری چینی ها می تواند سرعت در اجرای این پروژه ها را افزایش دهد.

وعده ساخت یک میلیون مسکن توسط دولت جدید مطرح شده و به نظر می رسد متولیان روی افزایش ساخت وسازها پافشاری دارند. در خصوص اجرایی شدن ساخت یک میلیون مسکن در بازه زمانی یک ساله ابهام هایی وجود دارد. با این حال مشارکت چینی ها در صورت بهبود سرعت و فناوری ساخت مسکن مطابق استانداردهای روز دنیا می تواند تحولی در سرعت و کیفیت ساخت مسکن کشور به وجود بیاورد.

 

همکاری چینی ها بیکاری را افزایش می دهد

یکی از انتقادهایی که در خصوص مشارکت چینی ها در ساخت وساز مطر ح می شود، نگرانی بابت افزایش بیکاری است؛ این موضوع که تا دیروز کارگر افغانستانی رقیب کارگر ایرانی بود اما ازاین پس فرصت های شغلی در تسخیر کارگران چینی قرار خواهد گرفت و باید نگران افزایش بیکاری در کشورمان باشیم.درباره همکاری چینی ها در پروژه های ساختمان سازی، دبیر انجمن انبوه سازان مسکن اصفهان چنین می گوید: ظرفیت ساخت وساز در داخل کشور به اندازه ای است که به همکاری شرکت های خارجی در بخش ساخت وساز نیازی نداشته باشیم.

 احمد تولا بیان می کند: احتمال حضور چینی ها در پروژه های ساخت مسکن ضعیف است و ا گر هم این اتفاق رخ دهد و چینی ها برای پروژه های ساختمانی همکاری داشته باشند، باید فناوری جدید وارد کنند؛ در غیر این صورت ا گر قرار باشد پروژه های ساخت وساز با همین سبک و سیاق فعلی انجام شود، شرکت های داخلی توانمندی زیادی در این زمینه دارند.

 تولا ادامه می دهد: شرکت های داخلی برای ساخت وساز پروژه های توانمندی دارند؛ همچنین نیروی انسانی برای ساخت این پروژه ها در کشور وجود دارد و از مصالح لازم برای ساخت وساز بهره مند هستیم؛ بنابراین باید به دنبال صدور خدمات فنی و مهندسی باشیم.

او می گوید: شرکت های داخلی فقط نیازمند حمایت از مراجع حقوقی و سایر متولیان هستند که بتوانند در کشورهای مختلف فعالیت و ارزآوری داشته باشند؛ ولی ا گر عکس این اتفاق بیفتد یعنی شرکت های خارجی وارد شوند به صلاح بخش ساخت وساز نیست؛ مگر اینکه فناوری جدید وارد کنند و بتوان این فناوری را بومی سازی کرد.

دبیر انجمن انبوه سازان مسکن اصفهان می گوید: یکی از اهداف راه اندازی پروژه های ساخت وساز علاوه بر رونق بخش مسکن اشتغال زایی است؛ بنابراین با ورود شرکت های خارجی در پروژه های ساخت وساز این مهم عملیاتی نمی شود.

 

حرکت به سمت صنعتی سازی در بخش مسکن

 ساخت وسازها در ایران به شیوه سنتی انجام می شود. به گفته برخی کارشناسان، ورود چینی ها به بخش ساخت وساز می تواند فرصتی برای حرکت به سمت صنعتی سازی باشد.

یک کارشناس مسکن می گوید: باتوجه به برنامه ریزی دولت برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، در ابتدای امر به نظر می رسد می توان از ظرفیت های داخلی در پروژه ها استفاده کرد و این توان در اختیار بخش خصوصی داخلی هست که با تمام ظرفیت وارد پروژه های ساخت وساز شوند و آنها را به نتیجه برسانند.

فرشید ایلاتی می افزاید: اینکه قرار است ساخت یک میلیون واحد مسکونی در چه بازه زمانی انجام شود، اهمیت دارد. ساخت وساز این میزان واحد مسکونی به صورت سالیانه ایجاب می کند که به سمت استفاده از فناوری های جدید گام برداریم و از ظرفیت سایر کشورهایی که در این زمینه پیشرو هستند نیز استفاده کنیم.

ایلاتی تصریح می کند: فناوری ساخت را باید منتقل کرد تا بتوان سرعت و زمان ساخت را کاهش داد؛ همچنین باید فناوری را بومی سازی کرده و تکثیر دهیم، از این لحاظ همکاری چینی ها در بخش ساخت وساز برای کشور ما نفع دارد.

این کارشناس مسکن ادامه می دهد: باتوجه به اعداد و ارقامی که اعلام می شود (یعنی ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال)،احتمال تأخیر در ساخت وساز این تعداد واحد مسکونی وجود دارد؛ بنابراین باید به سمت وسویی حرکت کنیم که با استفاده از فناوری های جدید، سرعت ساخت وساز را با کمک ظرفیت های داخلی و بین المللی افزایش دهیم./مینا ایزدی خبرنگار اصفهان زیبا

 

افزودن ديدگاه