• سه شنبه 27 مهر 1400 12:24
  • كد: 1491
توسعه زیرساخت‌های گردشگری، رکن مهم توسعه اقتصاد شهری است

 

 

یک کارشناس جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری گفت: توسعه زیرساخت‌های گردشگری شهر به عنوان یک رکن مهم توسعه اقتصاد شهری به شمار می‌آید.

 

عباس ثابتی راد با تاکید بر نقش چهره و زیبایی‌های بصری شهر در توسعه اقتصاد پایدار ملی و رونق اقتصاد شهری، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین محورهای درآمدی سیستم‌های مدیریت شهری در قرن بیست و یکم، بهره‌برداری از ظرفیت جاذبه‌های طبیعی شهر و توسعه و تجهیز زیرساخت‌های مرتبط با آنها به جهت توسعه اقتصاد گردشگری و به تبع آن اقتصاد شهری است.

 

وی افزود: امروز اغلب شهرهای بزرگ و قدرتمند اقتصادی در دنیا از ظرفیت گردشگری و توریسم نهایت استفاده را کرده اند و به همین جهت شاهد رشد روز افزون نظام اقتصاد شهری در این شهرها و به تبع آن رشد شاخص‌های توسعه یافتگی کشورهای مختلف هستیم.

 

این کارشناس جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری با بیان اینکه اقتصاد گردشگری در خدمت اقتصاد شهر و نظام اقتصادی ملی است، تصریح کرد: توسعه زیرساخت‌های گردشگری شهر به عنوان یک رکن مهم توسعه اقتصاد شهری به شمار می‌آید و بهره‌برداری از ظرفیت‌های بالقوه شهر در مسیر رشد و بالندگی نظام اقتصادی آن یک مسیر پایدار و مهم مالی - اقتصادی است که تنها شهرهای توسعه یافته جهان از آن عبور می‌کنند.

 

ثابتی راد اضافه کرد: بانک جهانی به عنوان یک مرجع معتبر مالی-اقتصادی در زمینه بررسی روند رشد نظام‌های مختلف اقتصادی در جدیدترین گزارش خود، شهرهایی را به عنوان شهرهای پویا و توسعه یافته در زمینه توسعه اقتصاد شهری معرفی کرده که توانسته اند حداکثر ظرفیت و توان بالقوه شهر را در مسیر بهبود زیرساخت‌های عملیاتی محورهای گردشگری شهر به کار بگیرند.

 

وی اضافه کرد: بر همین اساس شهرهای ایران نیاز به تیم اقتصادی کراسینگ محور دارد و گیر افتادن عملیات‌های مختلف مالی شهر در چارچوب بروکراسی‌های فعلی سیستم مدیریت شهری نمی‌تواند بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های اقتصاد گردشگری در مسیر توسعه اقتصاد شهر را محقق کنند.

 

این کارشناس جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری در پایان یادآور شد: تعریف پروژه‌های تحولی و تحول در نگاه به سیستم اقتصادی هدایت کننده عملیات‌های مختلف در شهر، راه‌حل اساسی توسعه روابط دوسویه پایدار میان اقتصاد گردشگری و اقتصاد شهری است.

 

افزودن ديدگاه