• پنجشنبه 22 مهر 1400 12:32
  • كد: 1487
نگاه نوین اقتصادی در سیستم‌های مدیریت شهری

 

 

یک کارشناس اقتصاد شهری گفت: پایدارسازی منابع درآمدی باید به عنوان یک اصل مهم اقتصادی در دستورکار سیستم‌های مدیریت شهری باشد

حسین عماره با بیان اینکه تغییر شیوه‌های کلاسیک کسب درآمد در سیستم‌های مدیریت شهری یک رویکرد جدی ابلاغ شده از سوی وزارت کشور به تمام شهرداری‌هاست، اظهار کرد: بازه زمانی تأمین مالی پروژه‌های بزرگ شهرداری‌ها از طریق بودجه‌های دولتی به پایان رسیده و نظام اقتصادی ایران در حال حاضر، توانایی تأمین مالی این پروژه‌های عمرانی یا شهری را ندارد.

 

وی افزود: وزارت کشور به عنوان مرجع اصلی راهبری فعالیت‌های اقتصادی سیستم‌های مدیریت شهری، تغییر شیوه‌های کلاسیک درآمد زایی شهرداری‌ها را به آنها ابلاغ کرده اما متأسفانه بدنه ضعیف تیم‌های مالی و اقتصادی مورد استفاده در سیستم‌های مدیریت شهری ایران باعث شده که به جز چند شهر بزرگ، سایر شهرداری‌ها قادر به درآمدزایی برای تأمین مالی پروژه‌های شاخص عمرانی و شهری خود نباشند.

 

این کارشناس اقتصاد شهری با تاکید بر لزوم استفاده از نگاه نوین اقتصادی در سیستم‌های مدیریت شهری، تصریح کرد: شهرداری‌ها و تیم‌های مالی- اقتصادی مستقر در آنها باید به عنوان راهبر اصلی نظام اقتصادی شهر، نگاه نوین و جدیدی به سبک مدیریتی شهر داشته باشند تا بتوانند با استفاده از رویکردهای جدید توصیه شده از سوی مراجع استاندارد به درآمدزایی و درآمد پایدار برسند.

 

عماره اضافه کرد: بهبود بهره‌برداری از ظرفیت‌های فعلی اقتصاد شهری، بهینه سازی منابع درآمدی فعلی سیستم مدیریت شهری، تلاش برای انجام عملیات‌های سودده اقتصادی و پایدارسازی بخشی از منابع مالی شهر، راهکارهایی است که با استفاده از آن می‌توان بخشی از روند تغییر رویکرد در مدیریت اقتصاد شهر را تحقق بخشید و بر همین اساس شهرداری‌های ایرانی به نسل نوین مدیریت شهری که از سوی مراجع استاندارد در این زمینه توصیه شده، نزدیک تر خواهند شد.

 

وی ادامه داد: برنامه‌های بلندمدت، میان مدت یا کوتاه مدت ارائه شده از سوی برخی از سیستم‌های مدیریت شهری برای راهبری جریان‌های مالی و اقتصادی شهر تا سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد، بخش اعظمی از شهرداری‌های ایران تلاشی برای کسب درآمد پایدار نمی‌کنند و تنها به بودجه‌های دولتی و درآمدهای غیرپایدار و مقطعی حاصل از مالیات و ارزش افزوده چشم دوخته اند.

 

این کارشناس اقتصاد شهری با بیان اینکه پایدارسازی منابع درآمدی باید به عنوان یک اصل مهم اقتصادی در دستورکار سیستم‌های مدیریت شهری باشد، خاطرنشان کرد: امروز درآمد پایدار یک معضل اساسی و مهم در زمینه مدیریت شهری است و غافل بودن از تبعات بی توجهی به این اصل مهم اقتصادی می‌تواند کل مجموعه سیستم مدیریت شهری را تا مرز ورشکستگی پیش ببرد.

 

افزودن ديدگاه