• شنبه 17 مهر 1400 13:11
  • كد: 1473
حاج رسولی ها:به هیچ عنوان از مردم پول اضافه و خلاف گرفته نشود

 

 

رئیس کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: هر پول زوری که از مردم گرفته شود، حرام است و نباید این پول ها سر سفره شهرداری بیاید؛ لذا از شهردار اصفهان درخواست می کنم در این خصوص مصمم بوده و به هیچ عنوان از مردم پول اضافه و خلاف گرفته نشود.

عباس حاج رسولی ها با تأ کید بر این که اعتبارات شهرداری نباید از طریق تخلف و به نحوی گرفته شود که مردم رضایت نداشته باشند افزود: باید افزایش طبقات در مناطقی که ساختمان های اطراف آن طبقه مازاد دارد، تعریف درستی داشته و بر اساس توافق نباشد؛ زیرا این موضوع مربوط به ۳۰ سال پیش بود و ا کنون این فرایند نظام مند شده است.

حاج رسولی ها خواستار کوتاه شدن روند بازدید صدور پروانه شد؛ چرا که این دیرکرد حداقل ۴۰ میلیارد تومان به شهرداری خسارت وارد می کند. او همچنین بر کوتاه شدن عمر ناوگان اتوبوسرانی تأ کید کرد.

حاج رسولی ها پیشنهاد داد خط تولید واگن مترو در اصفهان راه اندازی شود تا بتوان ناوگان مترو را نیز نوسازی کرد.

او خواستار رفع مشکل پروژه بهشت آباد توسط دولت شد و گفت: دولت قبل هیچ اقدامی برای احیای زاینده رود انجام نداد و نباید در دولت فعلی اتفاقات به شکلی باشد که بازهم چهار سال دیگر ببینیم هیچ کاری نشده است.

حاج رسولی ها درخواست کرد مشکل خانه های تاریخی منطقه3 رفع شود؛ چرا که حاشیه نشینی در اطراف خانه های تاریخی اتفاق افتاده است. او همچنین خواستار رفع معضل اشتغال نخبگان شد.

افزودن ديدگاه