• شنبه 10 مهر 1400 13:44
  • كد: 1466
تولا: چالش اصفهان، انتخاب زمین برای تحقق طرح دولت است

 

رئیس جمهور قول داده است تا در طول چهار سال آینده چهار میلیون واحد مسکن در کشور ساخته شود؛ ولی هنوز مشخص نیست از این چهار میلیون واحد چه تعداد سهم اصفهان خواهد بود و این واحدها کجا ساخته می شوند. منابع مختلفی خبر می دهند بهارستان، فولادشهر و خمینی شهر اصفهان میزبان واحدهای ارزان قیمت خواهند بود؛ ولی افراد زیادی مانند احمد تولا، دبیر انجمن انبوه سازان، عقیده دارند بهارستان ظرفیت ساختمان سازی بیشتری ندارد. از طرفی بخش زیادی از مسکن مهر فولادشهر نیز سال ها خالی مانده است و شاید این شهر برای مسکن جدید متقاضی چندانی نداشته باشد.

دبیرانجمن انبوه‌سازان اصفهان می‌گوید براساس قانون مجلس،وزارتخانه‌هایی که زمین دارند باید زمین را دراختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند و در اصفهان وزارت دفاع زمین‌های بسیاری دارد ولی آیا زمین‌های گران‌قیمت وزارت دفاع در شهراصفهان برای مسکن اقتصادی مدنظر دولت استفاده خواهد شد؟ احمد تولا،دبیرانجمن انبوه‌سازان به پرسش‌های این حوزه این‌گونه پاسخ داد.

 

از چهار میلیون واحد مسکن دولت سیزدهم چه تعدادی در اصفهان ساخته می شود؟

هنوز آمار و ارقام دقیقی مشخص نیست یا شایدتا کنون به جمعیت انبوه‌سازان اعلام نشده؛ولی اگر شرایط فراهم شود ما در بخش ساخت وارد می‌شویم.

چه شرایطی؟

دوستان باید زمین اختصاص دهند.

 

تا کنون اخبار مختلفی درخصوص اختصاص زمین برای این واحدها منتشر شده، کدام یک درست است؟

هنوزچیزی رامشخص نکرده‌اند.پس ازاعلام ساخت سالانه یک ‌میلیون واحد، ماجلسه‌ای در شورای مسکن با حضور استانداری داشتیم، روی کلیات این موضوع بحث شد مانند اینکه بخشی از این واحدها در قالب مسکن روستایی و شهرهای کوچک توسط بنیاد مسکن ساخته شود.

 

مسکن شهری چطور؟

دراین جلسه درباره سهم اصفهان و مسکن شهری بحثی نشد؛ زیرا زمین ندارند. باید برای این طرح زمین اختصاص دهند.شاید تاکنون زمین تأمین شده باشد؛ولی ماخبرنداریم.

 

بر اساس قانون، زمین این طرح باید توسط وزارتخانه ها تأمین شود؟

مصوبه مجلس برای جهش تولید همین است.وزارتخانه‌هایی که زمین دارند باید آن را برای ساختمان‌ سازی در اختیار راه ‌و شهرسازی قراردهند.

 

کدام وزارتخانه زمین بیشتری در اصفهان دارد؟

تا آنجا که ما خبرداریم وزارت دفاع اطراف اصفهان زمین دارد.پادگان‌هایی آزاد شده یاآزاد می‌شوند.

 

زمین های وزارت دفاع در اصفهان قیمت بالایی دارند. از این زمین های گران قیمت مسکن اقتصادی ساخته می شود؟

وزارت دفاع مقداری زمین سمت شاهین‌شهردارد.آن زمین‌ها ارزان ‌قیمت هستند.شایدآنها رابرای ساخت مسکن اختصاص دهند.

 

به غیراز وزارت دفاع، چه وزارتخانه هایی در اصفهان زمین دارند؟

اداره‌های دیگر نیز دراصفهان زمین دارند؛ ولی آماردقیقی دراختیار ما نگذاشته‌اند.اما سه هزار و500 واحد نیز در بهارستان پیگیر بودند.

 

به نظر شما بهارستان ظرفیت ساخت آپارتمان بیشتری دارد؟

من فکرمی‌کنم ظرفیت بهارستان تکمیل شده است؛ ولی شاید در فولادشهر بتوانند ساخت‌ و ساز داشته باشند.

 

به نظر شما فولادشهر در طرح مسکن مهر نمره قابل قبولی گرفت؟

تعداد زیادی از واحدهای این بخش هنوز خالی هستند. تعداد واحدهای خالی فولاد شهر زیاد نیست.مسکن مهر فولاد شهر زمانی که ساخته شد واحدهای خالی زیادی داشت؛ولی پس از افزایش قیمت اخیر واحدهای زیادی دراین منطقه خرید و فروش شد تا تقریبا متقاضی آن‌ها تأمین شود.

 

احتمال دارد تعدادی از واحدهای جدید فولاد شهر نیز مانند مسکن مهر سال ها خالی بمانند؟

باید دو مسئله را درنظر بگیریم. اول اینکه بپذیریم تعدادی از این واحدها خالی بمانند و دیگر اینکه محل بهتری برای مسکن مهرانتخاب کنیم.

 

ولی افراد زیادی به محل مسکن مهر فولاد شهر انتقاد داشتند.

محل مسکن مهر فولاد شهرتقریبا نقطه ایدئالی نبود.دو محله را رها کرده بودند و در محله سوم ساخت ‌و ساز انجام دادند.

 

این فاصله بین دو محله به چه دلیلی بود.

به نظر من اگر در این دو محله خالی بین فولاد شهر و مسکن مهر واحد بسازند شاید استقبال شود و متقاضی داشته باشد.

 

افزودن ديدگاه