• سه شنبه 06 مهر 1400 12:29
  • كد: 1459
مهدویان: رونق اقتصادی شهر با معرفی پروژه‌های شاخص شهری

 

 

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان گفت: سلامت اداری و هوشمندسازی فرآیندهای شهرسازی در اولویت برنامه‌های شهرداری قرار دارد.

وحید مهدویان اظهار کرد: تقویت رویکردهای مثبت گذشته و تغییر دیدگاه‌ها و نگرش‌های حوزه معاونت شهرسازی و معماری با هدف ارائه خدمات به شهروندان با دو محور اصلی سلامت اداری و هوشمندسازی فرآیندهای شهرسازی مورد تاکید است.

 

وی فعالیت‌های پیش رو در معاونت شهرسازی و معماری را در هشت محور اصلی معرفی کرد و افزود: محور اول تحقق شهرسازی الکترونیک و هوشمند در راستای تحقق smart city، محور دوم ارتقای شاخص‌ها و معیارهای شهر اسلامی ایرانی به سوی شهرسازی انسان‌گرا، محور سوم معرفی و راهبری پروژه‌های شاخص شهری با رویکرد رونق اقتصادی شهر و محور چهارم طرح‌ریزی و پایش پروژه‌های شهری و مسکن با تمرکز بر بافت‌های فرسوده است.

 

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان محور پنجم فعالیت‌ها را مانع‌زدایی ارائه خدمات، شفافیت عملکرد و کاهش فساد اداری با رویکرد جذب رضایت و اعتماد اجتماعی عنوان کرد و گفت: محور ششم باز تعریف و معنادار شدن فعالیت واحدهای ستادی، مناطق و سازمان‌های ذی‌ربط با رویکرد چابک‌سازی، توسعه خصوصی‌سازی و اشتغال‌زایی، محور هفتم احیای بافت‌های تاریخی و ارزشمند شهر با رویکرد توسعه گردشگری و محور هشتم توسعه فعالیت‌ها با رویکرد تحول خواهی و انقلابی‌گری است.

 

افزودن ديدگاه