• چهارشنبه 31 شهریور 1400 10:41
  • كد: 1452
محمدی: تبدیل ضایعات پسماند به گازوئیل با سرمایه گذاری بخش خصوصی

 

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان گفت: برای فاز نخست تکنولوژی تبدیل مواد ضایعات برگشتی به گازوئیل در قالب ۱۰ تن در روز تفاهم نامه‌ای با سرمایه گذار بخش خصوصی منعقد شده است که امیدواریم تا سه ماه آینده نخستین فاز صنعتی تولید گازوئیل از ضایعات برگشتی پردازش پسماند را افتتاح کنیم.

 

رحیم محمدی با اشاره به تولید سوخت مایع از زباله‌های پلاستیکی با مشارکت سرمایه‌گذار بخش خصوصی در سازمان مدیریت پسماند، اظهار کرد: تبدیل زباله‌ها و پسماند به مواد اولیه و انرژی در کشورهای دیگر پیشرفت خوبی کرده، اما در ایران با توجه به وجود مواد اولیه ارزان در این راستا آن‌چنان برنامه‌ریزی نشده است.

 

وی تصریح کرد: یکی از راهبردهای اصلی در برنامه‌های شهرداری زمینه برنامه‌ریزی جهت تولید سوخت مایع از زباله‌های پلاستیکی بوده از این رو در سال‌های گذشته پژوهش‌های خوبی در این زمینه انجام و چند تکنولوژی مورد هدف قرار گرفت.

 

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: یکی از تکنولوژی‌های خوب مورد استفاده در جهان، تبدیل مواد اولیه بخش غیر آلی به مشتقات نفت است که با توجه به میزان ضایعات تولیدی غیر قابل بازیافت به نظر می‌رسید باید با استفاده از تکنولوژی ایمن مواد را به انرژی تبدیل کنیم که در این راستا پس از انتخاب نوع تکنولوژی، مطالعاتی در ارتباط با شرکت‌های سرمایه گذار از لحاظ مالی و تکنولوژیکی انجام و در نهایت قرارداد سرمایه گذاری با بنیاد برکت امضا شد.

 

وی ادامه داد: این تفاهم‌نامه برای فاز نخست تکنولوژی تبدیل مواد ضایعات برگشتی به گازوئیل در قالب ۱۰ تن در روز است که امیدواریم تا سه ماه آینده نخستین فاز صنعتی تولید گازوئیل از ضایعات برگشتی پردازش پسماند را افتتاح کنیم.

 

افزودن ديدگاه