• دوشنبه 29 شهریور 1400 14:36
  • كد: 1450
رفیعی: پروژه مشارکتی مجتمع فرهنگی تفریحی منارجنبان برای گردشگری و توسعه منطقه، شاخص و جذاب است

 

مدیر منطقه 9 شهرداری اصفهان، پروژه های شاخص منطقه 9 را محرک توسعه دانست و افزود: احداث باغ عرفا در کنار منارجنبان انجام می شود. این پروژه به دلیل اخذ مجوز از میراث فرهنگی به کندی پیش می رود. امیدوارم با پیگیری هایی که در حال انجام است، بتوانیم هرچه سریع تر طراحی این پروژه را به اتمام برسانیم.

علیرضا رفیعی گفت: پروژه مشارکتی مجتمع فرهنگی تفریحی منارجنبان با زیربنای ۱5 هزار مترمربع در3طبقه با کاربری های پارکینگ و تجاری برای گردشگری و توسعه منطقه، شاخص و جذاب است؛ چون در کنار یک مجموعه بزرگ تفریحی گردشگری واقع خواهد شد و به صورت مشارکتی با شرکت عقیق نقش جهان اجرا می شود و در حال حاضر عملیات خاکبرداری آن رو به پایان است.

او، پروژه مشارکتی منارجنبان را یکی دیگر از پروژه های شاخص و محرک توسعه منطقه 9 برشمرد و گفت: درصدد هستیم طبق قراردادی که با سرمایه گذار منعقد شده است، بتوانیم ظرف یک تا دو سال آینده این پروژه را به بهره برداری برسانیم؛ اما هم ا کنون عملیات اجرایی آن در مرحله ابتدایی است.

 

مدیر منطقه 9 شهرداری اصفهان، پیاده راه و مسیر گردشگری غرب یا گذر تاریخ را یکی دیگر از پروژه های شاخص مطرح در منطقه برشمرد و بیان کرد: این پروژه یک مسیر گردشگری است که کوه آتشگاه و منارجنبان را به همدیگر متصل می کند. گردشگران و شهروندان در این مسیر می توانند از مسیرهای پیاده راه و محیط های جذاب که با طرح فضای اکولوژی منطقه 9 انجام می شود، استفاده کنند. فاز طراحی این پروژه انجام شده است که امیدوارم با جلساتی که با اداره ثبت و جهاد کشاورزی برگزارشده است، بتوانیم مصوبات این طرح را گرفته و این پروژه را به مرحله اجرا برسانیم.

 

افزودن ديدگاه