• شنبه 27 شهریور 1400 10:51
  • كد: 1447
میرکاظمی: متوسط درآمد، بهره وری و جذب سرمایه گذاری ها در کشور پایین است.

 

رئیس سازمان برنامه وبودجه با حضور در مرکز آمار ایران گفت: روند اقتصادی موجود باید سریع تغییر کند و این تغییرات احتیاج به بصیرت دارد.

به گزارش روابط عمومی سازمان برنامه وبودجه، سید مسعود میرکاظمی در جلسه ای که با حضور جواد حسین زاده رئیس مرکز آمار، افقهی مشاور رئیس و رئیس حوزه ریاست سازمان برنامه وبودجه و معاونان مرکز آمار برگزار شد گفت: با توجه به شرایط اقتصادی، آنچه را در گذشته اتفاق افتاده، نمی توانیم ادامه دهیم و لازم است تغییراتی را در حوزه اقتصادی اعمال کنیم؛ بنابراین مسیر جدیدی در حال طراحی است که در واقع برنامه ای مهم برای اقتصاد کشور است.

او با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه در جهت تحقق اهداف عالی که مهمترین آنها رشد اقتصادی است قدم برمی دارد ادامه داد: ا گر چرخ اقتصاد به حرکت دربیاید بسیاری از مشکلات اقتصادی حل خواهد شد.

میرکاظمی با تأ کید بر اینکه سطح درآمد خانوار باید افزایش پیدا کند افزود: به رغم اینکه در زمینه اقتصادی هزینه های بسیاری شده ولی متوسط درآمد، بهره وری و جذب سرمایه گذاری ها در کشور پایین است؛ لذا برای خروج از این شرایط باید جهت گیری ها اصلاح شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه با اشاره به اهمیت مرکز آمار در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور اظهار کرد: آنچه در حال حاضر از مرکز آمار انتظار داریم این است که مشخص کند برای تحقق رشد اقتصادی، هر بخش به چه میزان سهم دارد و سهم استان ها و شهرستان ها در این رشد به چه میزان خواهد بود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه جهت گیری درست بر اساس اطلاعات درست، اقتصاد کشور را درست می کند؛ ادامه داد: روند اقتصادی موجود باید تغییر کند و این تغییرات احتیاج به بصیرت دارد. دست یابی به بصیرت نیز از اطلاعات درست به دست می آید؛ لذا هر اندازه دست یابی به اطلاعات درست سرعت گیرد، تغییرات هم سرعت می گیرد.

 

افزودن ديدگاه