• سه شنبه 16 شهریور 1400 13:18
  • كد: 1437
رئیسی: از فاکتورهای اثرگذار در مباحث مدیریت شهری، مشارکت‌ با بخش خصوصی است.

 

در ساختار کلی مدیریت شهری، فارغ از اینکه ما ذیل چه برنامه و مسیری حرکت کردیم، موضوع سرمایه‌گذاری به صورت کلی و با استفاده از مشارکت‌های بخش خصوصی یکی از فاکتورهای بسیار اثرگذار در همه مباحث مربوط به مدیریت شهری است؛ یعنی اگر مسائل مدیریت شهری را مطرح می‌کنید، حتما بخشی از آن به مشارکت بخش خصوصی بر می‌گردد. هر مجموعه در مدیریت شهری ملزم به ایجاد درآمد پایدار از محل سرمایه‌گذاری و مشارکت با بخش خصوصی یا ذی‌نفعان فعالیت‌ها در مدیریت‌های شهری است.

 

میزان نفوذ سازمان سرمایه‌گذاری در مدیریت شهری

جایگاه سازمانی دفتر سرمایه‌گذاری و امور مشارکت‌های شهرداری به دیگر بخش‌های شهرداری بسیار وابسته بوده و مواد اولیه‌ای که قرار است وارد این سازمان شود و به این سازمان شکل ‌دهد و مواد را به محصول تبدیل کند، خارج از حوزه اختیارات این سازمان است. یعنی تعریف پروژه حتما باید توسط مناطق 15گانه شهرداری و سازمان‌ها صورت بگیرد، البته آمارهای ما غیرواقعی نیست و هر چه هست، واقعی است. اگر قراردادی نوشته‌ایم، حتما انجام داده‌ایم. بعضا قراردادهایی وجود دارد که قرارداد نوشته شده اما به دلایل مختلف اجرایی نشده اما آمارهای ما کاملا اجرایی شده است. این آمارها خارج از همکاری و همراهی مناطق 15گانه و سازمان‌ها نبوده و تابع آن‌ها بوده است، اما اگر جایگاه سازمان ارتقا پیدا کند، امکان افزایش میزان نفوذ مثبت سازمان سرمایه‌گذاری در مدیریت شهری بالا می‌رود که این موضوع در مدیریت شهری آینده نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

 

تنوع در سبد فرصت های سرمایه گذاری شهرداری اصفهان

آمارهای حجم سرمایه‌گذاری کاملا مشخص است. تا پایان سال 99 مجموع ارزش سرمایه‌گذاری اعم از آورده ما و شریک، هزار و هشتصد میلیارد تومان بوده که عدد قابل‌توجهی است. اتفاقی که افتاد و به نظرم مثبت بود، این بود که فقط به قراردادهای مشارکت ساختمانی بسنده نکردیم. این تفکر وجود داشت که مثل قراردادهای قبلی یک زمین، یک پروانه و یک ساخت توسط بخش خصوصی با همکاری شهرداری ایجاد می‌شود. در حوزه ورزشی، فرهنگی، حمل‌ونقل و ترافیک و محیط زیست و بازیافت اقدامات زیادی انجام شده و قراردادهای خوبی نیز منعقد شده است، برخی از آن‌ها کوچک‌مقیاس هستند؛ یعنی اثرگذاری میدانی دارند؛ مانند برخی از پروژه‌های ورزشی و فرهنگی و برخی نیز مگاپروژه هستند و اثرگذاری مدیریت شهری دارند؛ مانند حمل‌ونقل. البته اشاره به این موضوع بدان مفهوم نیست که قبلا نبوده است، بلکه همان مسیرها را توسعه دادیم و به مرحله قرارداد رساندیم که آثار آن در شهر مشاهده می‌شود. به هیچ پروژه‌ای در حد ممکن نه نگفتیم، یعنی ممکن است باری را متحمل شده باشیم؛ اما نه نگفتیم و تلاش کردیم به نتیجه برسانیم که شاید انجام نشده باشد. تفاوت بین تعداد فراخوان‌ها در سال‌های مختلف با انعقاد قرارداد، نشان‌دهنده آن است که سعی کردیم به عرصه‌های مختلف ورود پیدا کرده و در این زمینه فراخوان منتشر کنیم؛ اما ممکن است سرمایه‌گذاری علاقه و تمایلی به مشارکت نداشته باشد که ما  در این راستا به پروژه‌های خاص محدود نشدیم. در سال 99، 52 فراخوان از سوی سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی منتشر شد که 24 مورد آن به قرارداد تبدیل شد، در سه سال گذشته نیز در مجموع 112 فراخوان داشتیم که 77 مورد آن به قرارداد مبدل شد./ دکتر شهرام رئیسی دهکردی، مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شهرداری اصفهان

 

افزودن ديدگاه