• یکشنبه 07 شهریور 1400 13:10
  • كد: 1425
راهکارهای عملی برای کسب درآمد پایدار، شناسایی ظرفیت‌های هر شهر و سرمایه گذاری بخش خصوصی است

 

یک دکترای شهرسازی گفت: از جمله راهکارهای عملی برای کسب درآمدی پایدار، شناسایی ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های هر شهر و سرمایه گذاری بخش خصوصی است تا هر شهر بتواند منبع درآمد پایداری برای خودش داشته باشد در غیر اینصورت نمی‌توان چشم اندازی روشن از آینده شهر متصور شد.

 

امیرحسین شبانی اظهار کرد: تأمین درآمدی پایدار برای شهرداری‌ها با شاخص‌های کلان اقتصادی در ارتباط است و به واسطه شرایط حاکم بر کشور تأمین آن همواره با چالش روبرو بوده و دغدغه مدیران شهر برای تأمین مخارج اداره شهر است.

 

وی افزود: امروزه تأمین درآمد شهرداری‌های شهرهای کشور بیشتر وابسته به ساخت و ساز است در حالی که میزان این ساخت و سازها در هر دوره متفاوت بوده و همیشه پر رونق نیست.

 

این دکترای شهرسازی خاطرنشان کرد: لذا وضعیت درآمدهای پایدار شهری در کشور ما کاملاً نسبی و وابسته به شرایط حاکم است چنانچه نوسانات منابع درآمدی در سطح کلان ثبات داشته باشد، کسب درآمد پایدار برای شهرداری‌ها نیز ممکن خواهد بود اما در صورتی که نوسانات در سطح ملی زیاد شود، قطعاً شهرداری‌ها با چالش بیشتری مواجه خواهند شد.

 

شبانی ادامه داد: میزان درآمدهای شهرداری به خصوص زمانی که بستر قانونی لازم برای کسب درآمدی پایدار فراهم نباشد تحت تأثیر عوامل مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در سطوح مختلف قرار دارد.

 

وی اضافه کرد: برای جلوگیری از شهر فروشی که زیرساخت‌های شهری را آسیب پذیر می‌کند راهکارهای دیگری را می‌توان در این شرایط برای بهبود وضع مالی شهرداری‌ها در نظر گرفت.

 

این دکترای شهرسازی تصریح کرد: از جمله راهکارهای عملی برای کسب درآمد پایدار، شناسایی ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های هر شهر و سرمایه گذاری بخش خصوصی است تا هر شهر بتواند منبع درآمد پایداری برای خودش داشته باشد در غیر این صورت نمی‌توان چشم اندازی روشن از آینده شهر متصور شد.

 

شبانی تاکید کرد: البته دستیابی به این مهم در کوتاه مدت ممکن نیست و نیاز است راهبردها و اهداف میان مدت و بلند مدت در نظر گرفته شود و در این راستا باید زیرساخت‌های مورد نیاز فراهم شود.

 

افزودن ديدگاه