• چهارشنبه 13 مرداد 1400 11:51
  • كد: 1405
رئیسی: شناسایی حدود ۱۱۲ فرصت سرمایه‌گذاری در اصفهان

در اشتغال شهر اثرگذار بودیم

مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری اصفهان گفت: در چهار سال گذشته حدود ۱۱۲ فرصت سرمایه‌گذاری شناسایی شده و برای انتخاب سرمایه گذاران فراخوان اعلام شد که ۷۷ مورد از آنها منتج به عقد قرارداد شد.

 

شهرام رئیسی اظهار کرد: وقتی در حوزه مشارکت، قرارداد پروژه‌های مشارکتی (که عمدتاً در بخش مسکن و ساختمان است) منتج به محصول می‌شود، ذخایر ملکی برای شهرداری و شهر ایجاد خواهد شد که در پروژه‌های عمرانی و مد نظر شهرداری‌های مناطق اعم از آزادسازی‌ها استفاده می‌شود.

 

وی با بیان این که اجرای پروژه‌های مشارکتی باعث ایجاد درآمد برای شهرداری جهت استفاده در پروژه‌های عمرانی می‌شود، افزود: به عنوان مثال بخشی از هزینه‌های آزادسازی رینگ چهارم در مناطق ۱۰ و ۱۴ شهرداری از محل محصول پروژه‌های مشارکتی تأمین می‌شود. در چهار سال اخیر ۷۷ قرارداد مشارکتی در شهرداری منعقد شده است.

 

مدیر عامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری اصفهان با بیان این که از ابتدای راه‌اندازی دفتر مشارکت‌ها در سال ۸۵ تا ۹۵ در مجموع ۱۵۶ قرارداد پروژه مشارکتی منعقد شده است، گفت: از سال ۹۶ تا ۹۹ نیز تعداد ۷۷ قرارداد پروژه مشارکتی منعقد شده که ۳۳ درصد کل پروژه‌ها را به خود تخصیص داده است.

 

رئیسی تصریح کرد: در چهار سال گذشته حدود ۱۱۲ فرصت سرمایه‌گذاری را شناسایی کرده و بر اساس رویه‌ای که ایجاد شد برای شناسایی و انتخاب سرمایه‌گذاران با رویکرد انتخاب سرمایه‌گذاران دارای اهلیت به فراخوان گذاشتیم که ۷۷ مورد از آنها منتج به عقد قرارداد شد.

 

وی ادامه داد: تا پایان سال گذشته با انعقاد قرارداد مشارکتی ۱۲۰ هزار مترمربع به توسعه حوزه ساخت و ساز در شهر اصفهان کمک کردیم که بر اساس داده‌های اقتصادی رابطه مستقیمی بین هر متر زیربنای مسکن با اشتغال وجود دارد، بنابراین فقط تأثیر مثبتی در درآمد شهرداری نداشته بلکه با یک نگاه کلان درمی‌یابیم که در اشتغال شهر اثرگذار بودیم.

 

افزودن ديدگاه