• چهارشنبه 13 مرداد 1400 08:48
  • كد: 1402
روشن: بازخورد بین المللی مورد انتظار از مرکز همایشهای بین المللی با جذب سرمایه گذاران و بهره برداران بخش خصوصی

 سالن اجلاس سران، نیاز اصفهان در عرصه بین‌المللی بود

رئیس کمیسیون فرهنگی ورزشی شورای شهر اصفهان گفت: با توجه به این که اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی شناخته می‌شود، برای نقش‌آفرینی این شهر در عرصه بین‌المللی نیاز به اجرای پروژه‌ای مانند سالن اجلاس سران وجود داشت.

 

فریده روشن در خصوص افتتاح پروژه سالن همایش‌های بین‌المللی اصفهان اظهار کرد: ایجاد این سالن یکی از نیازهای اصلی شهر اصفهان بود. با توجه به این که اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی شناخته می‌شود برای نقش‌آفرینی این شهر در عرصه بین‌المللی نیاز به چنین سالنی وجود داشت.

 

وی افزود: اگر شرایط کرونا رفع شود و ارتباطات بین‌المللی گسترش یابد نیاز اصفهان به افزایش ارتباط، نشست‌ها و کنفرانس با شهرهای خواهر خوانده نمود پیدا خواهد کرد. همانطور که جشنواره‌های بین‌المللی فیلم کودک و نوجوان خود سبب برند شدن شهر اصفهان شده است نیاز به اجرای چنین پروژه‌ای نیز بسیار حس می‌شد.

 

رئیس کمیسیون فرهنگی ورزشی شورای شهر اصفهان گفت: اصفهان همیشه مهد هنر بوده است و برندهایی همچون عنوان شهر خلاق را در حوزه صنایع دستی از طرف یونسکو و شهر دوستدار کودک از یونیسف کسب کرده و توانسته خود را به جهان معرفی کند که کسب این عناوین و ایجاد زیرساخت‌هایی مانند پروژه سالن اجلاس باعث افزایش تعامل بین‌المللی این شهر می‌شود.

 

روشن اظهار امیدواری کرد: مدیران آینده نیز بخش‌های دیگر این پروژه را ادامه دهند همانطور که شورای پنجم ادامه راه گذشتگان را پیمود چرا که نحوه بهره برداری از این سالن تأثیر بسزایی بر حوزه فرهنگ و گسترش آن دارد.

 

وی خاطر نشان کرد: این که با اطلاع رسانی مناسب سرمایه گذاران و بهره برداران بیشتری از طریق بخش خصوصی برای مشارکت در این پروژه جذب شود، سبب خواهد شد بازخورد بین‌المللی مورد انتظاری که از آن داریم را شاهد باشیم.

 

افزودن ديدگاه