• دوشنبه 11 مرداد 1400 10:48
  • كد: 1395
از نقش های مهم شورا، شناسایی سرمایه گذار برای حل مشکلات است.

فرزانه کلاهدوزان، فرزند سردار شهید مجتبی کلاهدوزان و کارشناس ارشد مهندسی برق و تنها بانوی راه یافته به شورای ششم شهر اصفهان است. او بیش از ۲۰ سال سابقه کارشناسی و مدیریتی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان را دارد و هم ا کنون رئیس مرکز مهارت های بالینی تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است. او چهار سال به عنوان عضو و دبیر کمیته فنی بازرگانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان فعالیت کرده و مدتی هم عضو شورای پژوهشی یکی از مرا کز تحقیقاتی دانشگاه بوده است. عضویت در شورای بسیج کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مجمع نیروهای انقلاب اصفهان و شورای مجمع بانوان انقلاب اسلامی، از جمله دیگر سوابق او هستند. کلاهدوزان همچنین در هیئت مؤسس یک مرکز نیکوکاری و انجمن صنفی متخصصان تجهیزات پزشکی عضویت دارد.

 

اولویت های شورای ششم بر مبنای شعار «اصفهان شهر زندگی» است.

شورای ششم از یک ائتلاف هستند و این یک ظرفیت محسوب می شود. قبل از انتخابات هم یک گروه اندیشه ورز روی اولویت های این شورا کار کرد و شعار « اصفهان شهر زندگی» را احصا کرد و برمبنای آن اولویت ها نوشته شد. در شورا چند جلسه بحث شده که اولویت های اعضا را هم برای شهر بررسی کنیم تا با اولویت هایی که نوشته شده همسو شود و منشور شورای ششم تهیه گردد. ما درصدد هستیم با کمک هیئت اندیشه ورز منشور این شورا را تهیه کنیم .

 

در اولویت اول مشکلاتی که مردم با شهرداری ها دارند مطرح شده که مبارزه با فساد هست. اعضای شورای ششم این مورد خیلی برایشان اهمیت دارد و جزء اولویت های اولیه آنها قرار دارد. مبارزه با فساد را با حرکت به سمت هوشمندسازی دنبال می کنیم که در این زمینه ظرفیت های خوبی هم ایجاد شده است. گزارش هایی که توسط معاونت های مختلف ارائه شد، نشان داد که ظرفیت های خوبی برای شهر هوشمند و الکترونیکی کردن فرایندها انجام شده و این مسیر باید ادامه یابد تا مشکلاتی که مردم با آن دست وپنجه نرم می کنند، کاهش یابد و نارضایتی ها هم کمتر شود.

 

درخصوص محیط زیست، آلودگی هوا جزء مهمترین اولویت ها قراردارد. در این رابطه توسعه حمل ونقل پاک و کاهش تقاضای سفر با الکترونیکی شدن کارها مد نظر است. زاینده رود به عنوان مطالبه اصفهانی ها و شورای ششم هست و با توجه به نقش مطالبه گری شورا این موضوع را پیش می بریم. این موضوع آنقدر برای شورای ششم اهمیت دارد که کمیسیون ویژه آب در شورا ایجاد شد.

از دیگر نقش های مهم شورا و اعضای شورا شناسایی سرمایه گذار و استفاده ظرفیت نخبگان برای حل مشکلات است و این مسئله خیلی مهم است. من تسهیل گری را جزو وظایف شورا می دانم. البته طبق قانون وظایف شورا زیاد نیست و محدودش هم کرده اند. اما شورا ظرفیتی است که می توان از آن استفاده های زیادی کرد.

مشارکت، سرمایه اجتماعی مهمی است به همین دلیل از مردم شهر تقاضا دارم ما را با نظرهایشان در اداره شهر کمک و حمایت کنند. دوست داریم مشارکت اجتماعی و مردمی در مدیریت شهری وجود داشته باشد. مشارکت اجتماعی که افزایش یابد همه خود را موظف می دانند که در راستای پیش برد اهداف کمک کنند و نتایج هم بهتر می شود./گزیده مصاحبه فرزانه کلاهدوزان با روزنامه اصفهان زیبا (شنبه 9مرداد1400)

 

برچسب ها: 

افزودن ديدگاه