• چهارشنبه 06 مرداد 1400 12:38
  • كد: 1392
امیری:انعقاد قرارداد دو تصفیه خانه با مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی

اجرای ۸۶ کیلومتر خطوط انتقال پساب با هزینه ۲۰۰ میلیارد تومان

حسین امیری، معاون خدمات شهری شهردار اصفهان اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های مدیریت شهری در طول چهار سال گذشته تأمین منابع پایدار آب است، یکی از رویکردهای شهرداری تأمین زیرساخت‌ها خطوط انتقال و مخازن مورد نیاز همچنین احداث تصفیه خانه‌ها بوده از این رو هر دو هفته یک بار در جلسات کارگروه آب روند اجرای پروژه‌ها بررسی می‌شد.

 

وی با بیان اینکه در شهر اصفهان بیش از پنج هزار و ۲۰۰ هکتار فضای سبز وجود دارد، خاطرنشان کرد: چهار هزار و ۲۰۰ هکتار از فضاهای سبز شهر در اختیار شهرداری است که اگر بخواهیم این فضاهای سبز را نگهداری کنیم به ۵۶ میلیون مترمکعب آب نیاز داریم در صورتی که با مدیریت صحیح و بهینه برای آبیاری چهار هزار و ۲۰۰ هکتار فضای سبز در اختیار تنها ۳۶ تا ۴۰ میلیون مترمکعب آب مصرف شده است.

 

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان با بیان اینکه استفاده از آب‌های خاکستری از سال ۹۶ در شهر اصفهان آغاز شده است، اظهار کرد: تصفیه خانه سپاهان شهر با ظرفیت ۱۰۰ لیتر در ثانیه به بهره برداری رسید و امروز شاهد بهره برداری از سیستم انعقاد، ته نشینی و بهبود کیفیت تصفیه خانه با مبلغ هشت میلیارد تومان هستیم.

 

وی ادامه داد: بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان برای اجرای ۸۶ کیلومتر خطوط انتقال و کلکتور مورد نیاز سطح شهر همچنین احداث ۲۲ هزار مترمربع مخزن هزینه شده است.

 

امیری تصریح کرد: در حال حاضر دو تصفیه خانه در شهر اصفهان در حال بهره برداری، دو تصفیه خانه در حال احداث و دو تصفیه خانه در مرحله انعقاد قرارداد با روش سرمایه گذاری است.

 

وی اظهار امیدواری کرد: به سمتی حرکت شود که علی رغم آنکه پیش بینی شده بود میزان استفاده از آب‌های خاکستری تا پایان سال ۱۴۰۵ به ۵۰ درصد برسد، بتوانیم این میزان را تا پایان سال جاری محقق کنیم.

 

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۳۵ درصد آبیاری فضای سبز شهر با استفاده از آب‌های خاکستری انجام می‌شود و اگر دو تصفیه خانه در حال احداث تا پایان سال تکمیل شود بی شک به ۵۰ درصد ظرفیت می‌رسیم که نوید خوبی برای حفظ و نگهداری فضای سبز شهر به عنوان فیلتر تنفسی هستیم.

 

افزودن ديدگاه