• شنبه 26 تیر 1400 13:26
  • كد: 1384
جایگاه ایران در تولید بیت کوین

کاهش قدرت تولید بیت کوین چین در جهان

بر اساس تحقیقات دانشگاه کمبریج، ایران در جایگاه پنجم تولید بیت کوین از نظر شاخص «هارش ریت» قرار دارد؛ چین، آمریکا، قزاقستان و روسیه هم در جایگاه های بعدی قرار دارند.

به گزارش فارس به نقل از رویترز، تحقیقات دانشگاه کمبریج نشان می دهد قدرت تولید بیت کوین چین در جهان بسیار افت کرده و با افت اخیری که تحت نفوذ مسئولان این کشور در استخراج بیت کوین صورت گرفت، پایین تر آمده اسـت. بر اساس آمارهای دانشگاه کمبریج، سهم این کشور از قدرت کامپیوترهای وصل شده به شبکه جهانی بیت کوین موسوم به «هارش ریت» در ماه آوریل به 46درصد کاهش یافته، این در حالی است که این رقم در سپتامبر 2019 به میزان 5.75درصد بود.

در همین مدت زمانی، سهم آمریکا از قدرت کامپیوترهای وصل شده به شبکه جهانی از 4درصد به 16درصد افزایش یافته و به دومین کشور تولیدکننده بیت کوین تبدیل شده است. پس از اینها قزافستان با سهم 8درصد قرار دارد و روسیه و ایران هم که از تولیدکنندگان عمده بیت کوین

هستند در جایگاه های بعدی قرار دارند.

 

افزودن ديدگاه