• سه شنبه 22 تیر 1400 09:29
  • كد: 1379
روشن: ایجاد زیرساخت های فرهنگی، ورزشی با مشارکت بخش خصوصی

رئیس کمیسیون فرهنگی شورا مطرح کرد:

نگاه ویژه مدیریت پنجم به توسعه فضاهای فرهنگی و ورزشی شهر

رئیس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: در این دوره مدیریت شهری با بازآفرینی مراکز ورزشی و محیط‌های مناسبی که برای جوانان فراهم شده، سرانه‌های ورزشی افزایش یافته و کمک شایانی به جامعه شده است.

 

فریده روشن در آئین توسعه، تجهیز و ترمیم مجموعه‌های ورزشی شهرداری با مشارکت بخش خصوصی اظهار کرد: بسیار خرسندیم در روزی که به واسطه بازگشایی زاینده رود شادی بر چهره مردم مشاهده می‌شود شاهد افتتاح پروژه‌های توسعه، تجهیز و ترمیم مجموعه‌های ورزشی در شهر هستیم.

 

وی تصریح کرد: در این دوره مدیریت شهری اقدامات خوبی برای افزایش سرانه‌های ورزشی به ویژه در مناطق کمتر برخوردار شهر در راستای برقراری عدالت فضایی انجام شده که نمونه بارز آن احداث ورزشگاه‌های رستم و سهراب در منطقه ۱۴ شهرداری برای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی بوده است.

 

رئیس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: با احداث این مجموعه‌های ورزشی محیطی فراهم شده تا جوانان و نوجوانان بتوانند از امکانات به وجود آمده استفاده و درگیر آسیب‌های اجتماعی نباشند.

 

وی خاطرنشان کرد: هرچه در این عرصه‌ها هزینه شود و سرانه‌های ورزشی افزایش یابد رابطه معکوسی با کاهش آسیب‌های اجتماعی دارد و به توسعه منابع انسانی کمک خواهد کرد.

 

روشن با بیان اینکه در این دوره مدیریت شهری با بازآفرینی مراکز ورزشی و محیط‌های مناسبی که برای جوانان فراهم شده، سرانه‌های ورزشی افزایش یافته و کمک شایانی به جامعه شده است، ادامه داد: شهردار اصفهان نگاه ویژه به مباحث ورزشی و تفریحی جوانان و نوجوانان داشته است و در این راستا به مباحث فرهنگی و ورزشی توجه ویژه‌ای شد.

 

وی اظهار کرد: سعی کردیم زیرساخت‌های فرهنگی و ورزشی را افزایش دهیم و بر این اساس زیرساخت‌های تئاتر و سینما را نیز در مناطق مختلف شهر افزایش دادیم.

 

رئیس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه در مناطق ۱۱ و ۱۵ شهرداری سینما و پردیس هنر با مشارکت بخش خصوصی به عنوان زیرساخت مناسب برای شکوفایی هنر و ایجاد نشاط در بین شهروندان ایجاد شد، گفت: پروژه بهره‌برداری از پنج مجموعه ورزشی تجهیز و ترمیم شده نشان دهنده نگاه ویژه شهرداری به مجموعه‌های فرهنگی و ورزشی شهر دارد که امیدواریم تداوم یافته و سرانه‌های ورزشی روز به روز افزایش یابد.

 

 

افزودن ديدگاه