• سه شنبه 08 تیر 1400 11:58
  • كد: 1364
صادقیان: به دلیل سخت گیری ها در گذشته، شاهد دورشدن سرمایه گذاران از اصفهان هستیم

اصفهان در آینده به سمت درآمد پایدار حرکت می کند.

صادقیان تأ کید دارد که موضو ع درآمد پایدار باید همچنان در شهرداری و در بین شهروندان جا بیفتد؛ چرا که برخی درباره این موضوع اطلاعات کافی ندارند.

نتایج آخرین پژوهش نشان می دهد که در سال گذشته فعالان اقتصادی استان اصفهان احساس رضایت چندانی به وضعیت سرمایه گذاری در این استان نداشتند و در این میان نقش مدیریت های شهری و استان با اعمال بعضی سیاست ها برای ارتقای محیط کسب وکار مهم قلمداد می شود.

صادقیان در این زمینه خاطرنشان کرد: در حال حاضر شاهد دورشدن سرمایه گذاران از اصفهان هستیم و این اتفاق به دلیل سخت گیری هایی است که در گذشته برای اجرای اقدامات انجام شده اسـت.

 

برخی از تنگ نظری ها در کشور موجب شده مدیریت سخت شود

همواره اصفهان را شهر برخوردار قلمداد کرده اند و همین موضو ع باعث شده است این کلانشهر از برخی امکانات محروم بماند.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان در این زمینه بیان کرد: تنگ نظری هایی که در شهر و استان درباره اصفهان وجود دارد، یکی دیگر از موضوع هایی است که نگرانی هایی ایجاد کرده و موجب شده است مدیریت در شهر و استان اصفهان سخت شود؛ به همین دلیل اصفهان از داشتن برخی امکاات کـه می تواند در اختیارمان قرار گیرد، محروم است.

کم آبی و خشکی زاینده رود موضو ع دیگری است که صادقیان از آن سخن گفت و ادامه داد: اصفهان مستحق حقآبه خود اـت؛ اما به دلیل برخی مسائل از حق خود محروم شده است. به اعتقاد من، تا زمانی که تنگ نظری ها درباره اصفهان وجود داشته باشد، مدیریت کردن این شهر نیز با سختی های زیادی روبه رو خواهد بود.

 یکی دیگر از موضوع ها، نقدهای مغرضانه ای است که برخی از افراد درباره سیستم شهرداری در این دوره مدیریت شهری بیان کردند.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان در این زمینه چنین گفت: گاهی اوقات برخی از افراد منتقد شهرداری هستند و این مجموعه را نقد می کنند. به اعتقاد آنها در این دوره اقدامات لازم انجام نشده است؛ اما من معتقدم که اقدامات و کارها در شهر اصفهان به بهترین شکل انجام شده است. ا گر این دوره مدیریت شهری را با دوره های گذشته مقایسه کنیم متوجه اقدامات خوب دوره پنجم مدیریت شهری خواهیم شد.

 

محقق نشدن بسیاری از اقدامات گردشگری بر اثر کرونا

 گردشگری در اصفهان این روزها حال خوشی ندارد و مسبب اصلی آنهم کروناست.

صادقیان با بیان اینکه در این دوره تصمیم گرفتیم ایده هایی، به خصوص در بخش گردشگری، اجرا کنیم، بیان کرد: اجرای این ایده ها سبب ایجاد و توسعه اشتغال می شد؛ اما شیو ع بیماری کرونا باعث شد بسیاری از کارهای ما در این زمینه، محقق نشود.

 او اشاره ای هم داشت به مشکلات اصلی شهر اصفهان و در این باره اظهار کرد: وضعیت آب و اشتغال جوانان معضل اصلی اصفهان است که ما در برنامه راهبردی 1405 به این معضل ها حساسیت نشان دادیم و برنامه هایی را برای رفع آن مطرح کردیم.

 او گفت: ایجاد ا کوسیستم کارآفرینی و ارتباط با شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها از موضوع های مهمی است که در این دوره به آن توجه شد.

 

 ایجاد خزانه داری متمرکز یکی از افتخارهای دوره پنجم بود

موضوع ایجاد خزانه داری متمرکز یکی از افتخارهای دوره پنجم بـود که برای اولین بار در شهرداری اصفهان حا کم شد؛ زیرا قبل از این دوره، مناطق درآمد خود را داشتند و این درآمد جدا گانه گاها در مناطقی که از توانایی مالی زیادی برخوردار بودند، در گاوصندوق ها باقی می ماند و برخی از مناطق در همان مقطع زمانی مجبور به کسب وام می شدند و بازپرداخت این وام ها ۶۰ درصد برای شهر هزینه داشت. در حال حاضر در شهرداری اصفهان خزانه داری متمرکز حا کم است و تمام درآمدهای مناطق در خزانه واریز و با مدیریت توزیع می شود.

به گفته صادقیان ایجاد واحد خزانه داری و حسابرسی کل شهرداری اصفهان، یکی از آرزوهای مدیریت شهری بود که در این دوره محقق شد و از اقدامات خوب و دلچسب این دوره بود.

 

برچسب ها: 

افزودن ديدگاه