• پنجشنبه 27 خرداد 1400 08:48
  • كد: 1354
حجتی: مرکز همایش‌های بین المللی اصفهان فضایی حرفه‌ای و تأثیرگذار برای بخش خصوصی است

تقدیر وزیر امور خارجه از تسریع در اجرای پروژه مرکز همایش‌های بین المللی اصفهان

مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان در جریان بازدید دکتر محمد جواد ظریف وزیر محترم امور خارجه از مرکز همایش‌های بین المللی اصفهان گزارشی از اقدامات بین المللی شهرداری اصفهان در چهارسال گذشته به ایشان ارائه شد.

ایمان حجتی در اینستاگرام خود نوشت:

" در جریان بازدید دکتر محمد جواد ظریف وزیر محترم امور خارجه از مرکز همایش‌های بین المللی اصفهان گزارشی از اقدامات بین المللی شهرداری اصفهان در چهار سال گذشته به ایشان ارائه شد.

دکتر ظریف طرح شهرونددیپلمات شهرداری اصفهان را طرحی جذاب برای توسعه دیپلماسی شهری عنوان کردند و از حضور و فعالیت مؤثر جوانان در فعالیت‌های بین الملل شهرداری تقدیر کردند.

وزیر امور خارجه مرکز همایش‌های بین المللی اصفهان را فضایی حرفه‌ای و تأثیرگذار برای اصفهان، دستگاه دیپلماسی کشور و همین طور بخش خصوصی برای فعالیت‌های حرفه‌ای عنوان کرده و از همت شهرداری اصفهان و دکتر نوروزی شهردار اصفهان در تسریع اجرا این پروژه تقدیر کرد. "

 

افزودن ديدگاه