• سه شنبه 18 خرداد 1400 14:30
  • كد: 1345
انبوه سازان اصفهان: شهرداران منطقه باید با انبوه سازان تعامل داشته باشند

مشکل پرداخت برخی هزینه ها

زارعان، یکی از انبوه سازان حاضر در شصت وچهارمین نشست هم اندیشی که با حضور شهردار اصفهان، رئیس و نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان، معاون مالی و اقتصادی شهرداری اصفهان و جمعی از توسعه گران، سرمایه گذاران و انبوه سازان شهر برگزار شد در خصوص برخی از مشکلات پیش روی سرمایه گذاران و انبوه سازان گفت: یک انبوه ساز علاوه بر هزینه هایی که باید برای زمین خود پرداخت کند، پرداخت هزینه های آتشنشانی و... در ابتدای کار مشکل است، از نظر من انبوه سازان نباید این هزینه را در ابتدا کار پرداخت کنند؛ زیرا این کار تنها فشار را بر روی این افراد زیادتر می کند؛ امیدوارم به این موضو ع توجه شود تا ما در شهر شاهد رشد و توسعه بیشتری باشیم.

 

ایجاد تعاملات خوب با شهرداری

مظفری، سرمایه گذار دیگر حاضر در این نشست گفت: تعامل خوبی با شهرداری داشته ایم و توانسته ایم اتفاقات خوبی را در خیابان شفق به نمایش بگذاریم. پروژه هایی را در شهرداری های مناطق مختلف در دست اجرا داریم که تمامی این اقدامات به توسعه شهر کمک می کند. در منطقه 4 با مشکلاتی مواجه شده ایم.

 

فراهم آوردن شرایط برای انبوه سازان

حسین گیاه چین، دیگر انبوه ساز حاضر در این جلسه با بیان اینکه در حال حاضر انبوه سازان به دنبال ساخت وسازهای کوچک هستند و این کار شایسته اصفهان نیست، گفت: شهرداری اصفهان در پروژه های عمرانی شهر خوب ظاهر شده است و این اتفاق موضوعی است که باید به آن پرداخته شود. انبوه سازان باید به دنبال زمین های بزرگ باشند و شرایط برای آنها فراهم شود تا در شهر شاهد اتفاقات خوبی باشیم.

 

 پیچیده شدن روند بیمه ساختمانی

در ادامه نیز شیخ سجادی، مدیر هلدینگ عقیق نقش جهان گفت: در موضوعات حقوقی با مسئله های مختلفی روبه رو بوده ایم، اما ا کنون این وضعیت بهبود پیدا کرده است، دغدغه اصلی انبوه سازان موضو ع بیمه است که روند آن بسیار پیچیده شده و باید به آن توجه شود؛ در موضو ع آتشنشانی پیگیری ها و پاسخ گویی ها سرعت گرفته است که من برای این موضو ع از عوامل آتشنشانی تشکر می کنم.

 

رونق وحدت رویه در بین مناطق با انبوه سازان

مهرداد جان فضا، یکی دیگر از انبوه سازان حاضر در این نشست گفت: اقداماتی در کمیته تسهیل صدور پروانه انجام شده که برای این موضو ع از عوامل مربوطه تشکر می کنم. ما هنوز در موضو ع پایان کار با مشکل مواجه هستیم، به نظر من باید در ابتدا اصلاحات و نقشه برداری ها انجام شود تا با چنین مشکلاتی روبه رو نباشیم. ایجاد وحدت رویه بین مناطق و معاونت ها از موضوعاتی است که مدیران باید مدنظر قرار دهند.

 

کاهش تورم با تولید کار و اشتغال

عباس سجادی از دیگر سرمایه گذاران گفت: در تمام دنیا تورم کاهش یا حذف شده است، اما ما همچنان با این معضل دست وپنجه نرم می کنیم. تولید کار و اشتغال تورم را کاهش می دهد و شهرداری توانایی انجام این کار را دارد. برای انجام این اقدامات نباید تنها به شخص خاصی توجه کنیم؛ بلکه در این شرایط که هر روز شاهد افزایش قیمت ها هستیم، باید گره ها باز شود تا در این راستا راه حل هایی نیز پیدا کنیم.

 

انبوه سازان باید به سمت پلاکهای بزرگ بروند

همچنین در ادامه سعید رشتی سیدنا مدیر عامل شرکت نگین آبشار اصفهان گفت: سرمایه پذیری شهرداری مهمترین وظیفه آن است، ا گر شهرداری سرمایه گریز باشد، ما در شهر شاهد توسعه نخواهیم بود. باید تغییراتی صورت بگیرد تا انبوه سازان به سمت ساخت پلاکهای بزرگ بروند، در شرایط کنونی مجبور هستیم پلاکهای بزرگ را به چند قسمت تقسیم کنیم که کار خوبی نیست و ما باید برای ساخت زمین های بزرگ تلاش کنیم تا شهر توسعه پیدا کند.

 

اولویت بندی بر روی طرح های تفصیلی

احسان عراقی زاده، مدیرعامل شرکت عمران و مسکن سازان استان اصفهان نیز در این جلسه گفت: از نظر من باید بر روی طرح های تفصیلی اولویت بندی انجام شود تا این موضو ع به درآمدهای مختلف تبدیل شود. از شهرداری تقاضا دارم در این راستا کمک های لازم را انجام بدهد؛ زیرا انجام این اولویت ها گره ها را باز می کند و ما دیگر شاهد اتفاقات بدی در شهر نخواهیم بود.

 

 ایجاد اصلاحات در نظام مهندسی

همچنین آقارضایی یکی دیگر از انبوه سازان گفت: باید اصلاحاتی در مباحث بیمه و نظام مهندسی انجام شود تا ساختمان سازی در شهر اصفهان پیشرفت کند؛ زیرا معضل اصلی ساختمان سازی بیمه، مشکلات نظام مهندسی و پروانه زمین های بالای 4هزار متر است؛ ا گر تمام این مشکلات حل شود ما شاهد توسعه ساختمان سازی خواهیم بود.

 

 توسعه شهر با مشارکت وتعامل مدیران مناطق با انبوه سازان

در پایان سید کریم داوودی یکی دیگر از انبوه سازان گفت: توصیه من این است که مدیران وارد عمل شوند و برخی از اقدامات را به معاونت ها نسپارند؛ زیرا ا گر این اتفاق رخ دهد، شهر توسعه پیدا نمی کند. شهرداران منطقه باید با انبوه سازان تعامل داشته باشند تا شهر توسعه پیدا کند؛ ا کنون هزینه ها برای انبوه سازان افزایش یافته است و آنها با معضلات اقتصادی روبه رو هستند که امیدوارم با بهبود شرایط این موضو ع نیز حل شود.

 

افزودن ديدگاه