• چهارشنبه 12 خرداد 1400 12:29
  • كد: 1341
ملت: مشارکت مردم در بودجه سال جاری شهرداری اصفهان

تأمین مالی در شهرداری بر مبنای دفترچه طرح تفصیلی

نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان در شصت وچهارمین نشست هم اندیشی «اصفهـان فـردا» با بیان اینکه هیچ قانون مدونی برای تأمین مالی شهرداری ها وجود ندارد، گفت: از سال ۶۳ دولت تأمین منابع مالی شهرداری ها را بر عهده خودشان قرار داده که هر شهرداری بر اساس شرایط و دیدگاه های مربوطه اقداماتی را در این راه انجام داد؛ نتیجه رهاکردن شهرداری ها از سوی دولت این است که شهرداری بر اساس سلایق مختلف مدیران اداره می شود و نقشه راهی برای جلوگیری از پرا کندگی و بی نظمی برای نهادی همچون شهرداری وجود ندارد. برای اصلاح ردیف های درآمدی در این دوره شورای شهر اصفهان تلاش های مضاعفی آغاز شده است.

نصیر ملت اظهار کرد: تأمین مالی در شهرداری بر مبنای دفترچه طر ح تفصیلی است که در زمان طراحی این دفترچه، نگاه صرفا فنی و شهرسازی به امور شده و برداشت های متفاوت از قانون، نتیجه به عملآمده از آن است.

او اضافه کرد: اصلاح ساختار تدوین بودجه شهرداری، اصلاح ردیف درآمدی شهرداری، ایجاد وحدت رویه و تدقیق تفکیک اراضی، ساماندهی املاک و مستغلات، اصلاح فرایند اولویت بندی کاربری ها، تصویب بودجه محله ها و اصلاح مبانی دریافت عوارض ساخت و ساز بخشی از اصلاحات شورای شهر در این دوره مدیریت بوده است.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان افزود: رقم قابل توجهی برای 200محله شهر اصفهان در بودجه سال جاری شهرداری مد نظر قرار گرفته و موضو ع مشارکت مردم به صورت بسیار جدی در تمام محله ها مورد توجه قرار گرفته است.

نصیر ملت تصریح کرد: در دوره پنجم مدیریت شهری طرحی به منظور افزایش ذخایر ملکی شهرداری در شورا به تصویب رسید که بر اساس آن شهرداری وظیفه دارد برای آزادسازی هر پروژه، ۱۰ درصد مازاد آزادسازی را انجام دهد تا تعادل لازم بین ورودی و خروجی املاک در شهرداری برقرار شود.

خاطرنشان می گردد شصت وچهارمین نشست هم اندیشی «اصفهـان فـردا» بـا حضور شهردار اصفهان، رئیس و نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان، معاون مالی و اقتصادی شهرداری اصفهان و جمعی از توسعه گران، سرمایه گذاران و انبوه سازان شهر برگزار شد.

 

افزودن ديدگاه