• پنجشنبه 30 اردیبهشت 1400 09:58
  • كد: 1328
شهرداری‌ها در هر شهر یکی از بزرگترین سرمایه‌داران هستند، اما اعتماد مردم بزرگترین سرمایه‌ای است که نباید ازدست برود

 

نگاه مردم به شهرداری‌ها باید تغییر کند

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: برای پیشبرد اهداف شهرهای کشور به‌طور جدی نیاز به تبادل تجربیات میان تمام شهرداری‌ها بوده و مجاز نیستیم که تجارب دیگران را دوباره خود تجربه کنیم.

 

علیرضا نصراصفهانی در جلسه انتقال تجربیات مدیریت شهری اصفهان به زاهدان که در جریان سفر مدیران شهری اصفهان به سیستان و بلوچستان برگزار شد، اظهار کرد: برای پیشبرد اهداف شهرهای کشور به‌طور جدی نیاز به تبادل تجربیات میان تمام شهرداری‌ها بوده و مجاز نیستیم که تجارب دیگران را دوباره خود تجربه کنیم.

 

وی با اشاره به ظرفیت‌های کلانشهر زاهدان افزود: در جریان سفر به این شهر تلخی‌ها و شیرینی‌های زیادی را از نزدیک دیدیم؛ زاهدان شهری سرزنده است و این سرزندگی منجر به نشاط و شادابی مردم می‌شود، هر دو شهر اصفهان و زاهدان را سرزنده می‌دانم که این امر منجر به رضایت مردم می‌شود.

 

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه مردم تفاوتی میان دولت و شهرداری قائل نیستند و همه را در یک کفه می‌بینند، تصریح کرد: ورود به ۹ منطقه حاشیه‌نشین که روز گذشته از آن بازدید کردیم نقطه مثبت کارنامه شهرداری زاهدان است و خوشحالیم که مدیریت شهری پس از سال‌ها به آن ورود کرده و یقین بدانید که این اقدام به یادگار از دوره پنجم خواهد ماند.

 

وی ادامه داد: در شورای اسلامی شهر اصفهان تحت تأثیر همدلی و وحدت میان ارکان مدیریت شهری، اتفاقات بزرگی رخ داد زیرا بر این باوریم که از روزهای محدودی که در اختیار ما قرار گرفته باید نهایت استفاده را کرد و نباید مشغول اتفاقات حاشیه‌ای شد.

 

نصراصفهانی اضافه کرد: لوایح شهرداری نهایتاً تا ۱۵ روز به تصویب شورا می‌رسد و در عین تضارب آرا میان شورا و شهرداری، حس همدلانه میان این دو تقویت شد و توفیقات زیادی به دست آوردیم.

 

وی افزود: همه ما سرنوشت مشترکی داریم و باید تلاش کنیم که نگاه بی‌اعتماد مردم به شهرداری‌ها را تغییر داده و این وجهه را برای خدمت بیشتر به شهروندان بازسازی کنیم.

 

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با تاکید بر اینکه مردم سرمایه بزرگ شهرداری‌ها هستند، خاطرنشان کرد: شهرداری‌ها در هر شهر یکی از بزرگترین سرمایه‌داران هستند، اما اعتماد مردم بزرگترین سرمایه‌ای است که نباید ازدست برود لذا به همه مدیران توصیه می‌کنم آن را مورد توجه قرار دهند.

 

وی با تاکید بر لزوم تفویض اختیار به مدیران توسط شورا، گفت: باید در انتخاب مدیران وسواس داشت، اما در استمرار آن چندان دلواپس نباشید زیرا سم مهلک برای مدیریت شهری این است که با شک و تردید به مدیران نگاه کند.

 

نصراصفهانی با تاکید بر اینکه اگر با وسواس بخواهیم شهر را مدیریت کنیم چیزی جز معطل ماندن کارها نتیجه ندارد، گفت: البته این به معنی فراموشی نظارت‌ها نیست.

 

وی با اشاره به لزوم صبوری در برخورد با مردم و ورود شهرداری‌ها به کارهای جسورانه، خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم دست به عصا پیش برویم، باید در اتاق خود بنشینیم و دست روی دست بگذاریم بنابراین لازم است پروژه‌های شهر را با جسارت به پیش برد و به پروژه‌هایی ورود کرد که بنیان آن برای آیندگان نتیجه‌بخش باشد تا مدیریت شهری جریان داشته باشد.

 

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: شهرداری‌ها باید به امور رفاهی کارکنان خود توجه ویژه داشته باشند زیرا دلگرمی و پاکدستی با موعظه محقق نمی‌شود، بلکه با ارتقای سطح رفاه کارکنان آن‌هم با گرفتن ایده از خود آن‌ها به‌دست می‌آید.

 

 

افزودن ديدگاه