• سه شنبه 24 فروردین 1400 13:42
  • كد: 1290
شهردار اصفهان: اجرای طرح های مشارکتی با نظر معتمدان محلی و مردم

شهردار اصفهان از اختصاص 200 میلیارد تومان از سوی شهرداری اصفهان در بودجه 1400 برای اجرای طرح های مشارکتی با نظر معتمدان محلی و مردم خبر داد و گفت: امسال در تصویب بودجه اتفاق مهمی رقم خورد که مبنی بر تعیین بودجه ای برای انتخاب پروژه ها به صورت مشارکت با مردم است. بر اساس این طر ح با نظر معتمدان و بررسی هایی که از سوی شهرداری انجام می شود، بودجه در مناطق هزینه می شود؛ این کار اقدام جدیدی است تا با نظر معتمدان مردم مشکلات محله ها و مناطق را با نظر مردم حل کنیم که این کار سبب توسعه محله ها می شود. به گزارش اصفهان زیبا به نقل از اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، قدرت اله نوروزی در ارتباط زنده رادیویی با برنامه «سلام اصفهان» اظهارکرد: شهرداری سال 99 را با افتتاحیه های هفتگی آغاز کرد و تا اسفند چند پروژه بزرگ و کوچک از جمله خیابان های تابان، آسمان، پل آفتاب، نمایشگاه بین المللی، سالن گلستان شهدا و تعداد زیادی پروژه های کوچکتر را در مناطق به صورت رسمی افتتاح کردیم و ا کنون در اختیار مردم است. او ادامه داد: عملیات احداث پروژه عظیم پل های شهید سلیمانی 25 اسفند به پایان رسید و برای جلوگیری از ورود کامیون ها به منطقه 15 و تسهیل تردد مردم پل ها را موقتا برای ورود خودروها و بهره برداری آزمایشی باز کردیم تا در فرصت مناسب شاهد بهره برداری رسمی باشیم؛ شرایط کرونایی باعث ایجاد تأخیر شد وگرنه امروز باید بهره برداری رسمی از این طر ح انجام می شد. شهردار اصفهان تصریح کرد: هم ا کنون تیم عمرانی شهرداری اصفهان احداث شش کیلومتر مسیر سخت بین پل آفتاب و پل های شهید سلیمانی را در دست احداث دارند که امیدواریم با همکاری مردم محل با سرعت پیش رود. با تکمیل این شش کیلومتر نیمرخ شرقی، حلقه حفاظتی اصفهان از مزایای آن برخوردار خواهد شد و تکمیل نیمرخ غربی با همکاری شهرهای همجوار در دستور کار قرار می گیرد.

 

افزودن ديدگاه